Vägledning för bäckenrehabilitering på remiss

Sidan publicerades 18 april 2018

RCC:s nationella arbetsgrupp för funktionella besvär efter cancer i bäckenet tar fram en vägledning med konkreta stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet.

Dokumentet vägleder i hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska problem som patienter kan få efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen. Denna vägledning finns nu ute på remiss.

Vägledning för bäckenrehabilitering

Det finns goda möjligheter att erbjuda patienter behandling och hjälp; om besvären inte kan behandlas helt kan de oftast lindras och patienten kan alltid erbjudas hjälp att hantera dem. Symtomen är olika vanliga beroende på diagnos och vilken behandling patienten fått. Kunskapen om besvär och behandlingsmöjligheter ser idag olika ut i landet och även mellan diagnoser.

Funktionella besvär efter cancer i bäckenet är vanligt efter behandling för vissa cancerdiagnoser: tarmcancer, urinblåsecancer, gynekologisk cancer samt cancer i manliga könsorgan. Funktionella besvär kan uppstå även vid och efter sarkom i bäckenregionen och efter viss typ av behandling för blodcancersjukdomar. Behandling för cancer kan ge upphov till kroppsliga problem under själva behandlingen men problemen kan också uppstå en tid efter att behandlingen är avslutad, ibland flera år senare. Orsaken är oftast den behandling man har fått – operation, strålning eller cellgifter – och inte själva cancersjukdomen.

Remissversionen av vägledningen är öppen för remissynpunkter som skickas in senast den 11 maj.