RATTEN, NPCR:s online rapport nu på PUBMED

Sidan publicerades 3 april 2018

Det nationella arbetet med den interaktiva onlinerapporten RATTEN, uppskattas nu internationellt.

Ratten, onlinerappport NPCRI en nyligen publicerad artikel i Br J Urol Int beskrivs RATTEN, den öppna onlinerapporten från NPCR. I den korta artikeln beskrivs syfte, funktion och design av RATTEN. En länk ger läsaren möjlighet att själv använda det interaktiva rapportsystemet som ju också finns på engelska.

- Vi hoppas att publikationen ska stimulera andra kvalitetsregister att också rapportera sina data på liknande sätt, säger Pär Stattin, registerhållare för NPCR och Fredrik Sandin, biostatistiker på RCC, som konstruerat rapporten.

Referens

Public online reporting from a nationwide population-based clinical prostate cancer register. Stattin P, Sandin F, Loeb S, Robinson D, Franck Lissbrant I, Lambe M. BJU Int. 2018 Mar 25.

Bakgrund

RATTEN är en ny typ av rapport från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som ligger öppet online och innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare. Läsaren skapar själv sin rapport i RATTEN genom att välja vårdgivare, patientålder, kategori av cancer och typ av figur eller tabell. Man väljer om man vill skapa en rapport utgående från eller flera regioner eller hela riket. Syftet med RATTEN är att vara en källa till kunskap om svensk prostatacancersjukvård för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare.

Till RATTEN