Digital Min vårdplan cancer testas i praktiken

Sidan publicerades 25 april 2018

Förberedelser för att införa en digital Min Vårdplan i cancervården pågår för fullt. Nu kan sjukhus och kliniker som vill testa ny funktionalitet och påverka fortsatt utveckling anmäla intresse och få stöd av en nationell projektgrupp för att komma igång.

Min Vårdplan cancer är ett individualiserat patientstöd inom e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se. I den nya e-MVP kan klinikens vårdpersonal skapa individanpassade vårdplaner utifrån befintliga nationella och regionala mallar. Olika formulär och informationsmängder kan läggas till och säkra lösningar finns för kommunikation mellan patienter och vårdpersonal.

Ny och utvecklad version

En första version av e-MVP cancer testades förra året i ett mindre pilotprojekt i tre landsting. Den utveckling som pågår och som nu kan börja testas i skarp drift är baserad dels på synpunkter från pilottesterna, dels på kontinuerlig utveckling av de tekniska funktionerna i Stöd och behandling.

Fokus i arbetet har varit att minska administrationen i verktyget, öka användbarheten, skapa möjligheter till individanpassning och skapa sammanhållna vårdplaner över vårdgivargränser.

Utveckling för att kunna erbjuda standardiserade nationella vårdplansmallar inom sex diagnoser har också påbörjats. Det omfattande arbetet kommer dock inte hinna slutföras inom ramen för årets projekt. De nationella vårdplansmallarna måste därför till en början kompletteras med regional information.

Testverksamhet redan igång

Verksamheten för huvud- och halscancer under Tema Cancer vid Nya Karolinska sjukhuset är redan igång med arbetet med e-MVP. De har utgått ifrån ett befintligt informationsmaterial och skapat mallar för vårdplaner som omfattar patienternas hela behandling, inklusive rehabilitering och uppföljning.

Ytterligare verksamheter i landet har också anmält intresse att sätta igång. Det gäller:

  • Urologen (diagnos prostatacancer), i Linköping/Norrköping (deltog i pilottest 2017)
  • Onkologen (diagnos bröstcancer), i Jönköping (deltog i pilottest 2017)
  • Onkologen (diagnos prostata), i Linköping
  • Medicinkliniken (diagnos lungcancer), i Kalmar
  • Kirurgen (diagnos bröstcancer) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Gävleborg (diagnos/verksamhet ej bestämt) samt pågående diskussioner i Värmland, Örebro, Södermanland och Dalarna.
  • Blekingesjukhuset (diagnos kolorektal och prostatacancer)

Möjlighet för fler att börja testa

Under 2018 kan ett nationellt införandeprojekt, som arbetar på uppdrag av RCC i samverkan, SKL och Inera, anlitas av landsting och regioner för att komma igång med att anpassa verktyget efter lokala och regionala förutsättningar. Projektledare Lina Sarv och designer Karin Vriste erbjuder stöd i utvecklingsarbetet och etableringen av nya arbetssätt.

Kliniker, sjukhus eller landsting och regioner som är intresserade att delta i testningen av den nya versionen kan anmäla det till respektive RCC via nedanstående kontaktpersoner.

RCC Stockholm Gotland, Bodil Westman
bodil.westman@sll.se

RCC Norr, Katja Vuollet Carlsson
katja.vuollet@vll.se

RCC Sydöst, Annica Tomasson, annica.tomasson@regionostergotland.se

RCC Uppsala Örebro, Erika Häggström (tom 31/5 ersättare ej beslutad)erika.haggstrom@rccuppsalaorebro.se 

RCC Väst, Sofie Grinneback
sofie.grinneback@rccvast.se

RCC Syd, Christina Landegren
christina.landegren@skane.se

Fakta

  • e-tjänsten Stöd och Behandling är tillgänglig via inloggning på 1177.se och förvaltas av Inera.
  • e-MVP Cancer har utvecklats i ett samarbete mellan SKL, RCC i samverkan och Inera.

Mer om arbetet med Min vårdplan i cancervården