Nu kan canceranmälan göras elektroniskt

Sidan publicerades 10 april 2018

Nu lanseras elektronisk canceranmälan. Den kliniska verksamheten kan rapportera in sina canceranmälningar elektroniskt, vilket ger större möjlighet till kommunikation mellan inrapporterande vårdenhet och Regionalt cancercentrum (RCC).

INCA (informationsnätverk för cancervården) är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum. För ett år sedan flyttade de regionala tumörregistren in på INCA-plattformen och i och med det finns en gemensam registerlösning (CanINCA) för arbetet med Sveriges äldsta hälsodataregister. I CanINCA hanteras canceranmälningar som skickats in till Regionalt cancercentrum via de kvalitetsregister som finns på INCA och anmälningar som rapporteras på Socialstyrelsens blankett för canceranmälan. Genom att göra anmälan till kvalitetsregistret blir fallet även anmält till cancerregistret. Den elektroniska canceranmälan (A-anmälan) kan användas för att canceranmäla de diagnoser som inte omfattas av ett kvalitetsregister eller för en patient som motsatt sig registrering i kvalitetsregistret.

Förbättrad kommunikation mellan parterna

Gabrielle GranPå vilket sätt underlättar elektronisk canceranmälan på INCA för verksamheten?
– Framför allt i dialogen med handläggare på Regionalt cancercentrum. Om det skulle uppstå frågor kring en anmälan kan man på ett enkelt sätt skicka tillbaka denna till klinik för kompletterande svar. Inrapportören korrigerar det som behövs och skickar det åter till RCC, säger Gabrielle Gran, projektkoordinator för CanINCA och samordnat cancerregisterarbete. Idag hanteras detta via post vilket är tidskrävande för alla. Att använda elektronisk canceranmälan på INCA ger också möjlighet för verksamheterna att ha koll på vad som har anmälts, fortsätter hon.

Kommer man fortfarande kunna använda sig av Socialstyrelsens blankett för anmälan?
– Absolut, Socialstyrelsens blankett kommer alltid att finnas som alternativ. Det är till för de verksamheter som ännu inte har inlogg till INCA. Det som verksamheten skickar in på papper kan dock inte ”följa” eller ha koll på i INCA, förklarar Gabrielle.

Ansöka om behörighet

För att kunna göra canceranmälan elektroniskt behöver man ansöka om behörighet. Kontoansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef och skickas därefter in till RCC. Blankett för kontoansökan finns på cancercentrum.se.
– Vår förhoppning är att många kliniker ansluter sig och vill börja rapportera elektroniskt till cancerregistret. Framför allt hoppas vi på att de kliniker som redan idag är anslutna till INCA för att rapportera till kvalitetsregistren snabbt kommer igång, säger Gabrielle