Nu har Nationella prostatacancerregistret släppt RATTEN för 2017

Sidan publicerades 16 april 2018

Data finns nu tillgängliga för män diagnostiserade med prostatacancer t o m 31 december 2017 på RATTEN, den öppna, interaktiva rapporten från Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

RATTEN 2017Redan nu har RATTEN en täckningsgrad på 95% jämfört med Cancerregistret. Kompletterande inrapportering sker under våren och NPCR beräknar att i september kunna redovisa data med en 98% täckningsgrad liksom tidigare år. Nytt för i år är en fylligare beskrivning av varje variabel i rapporten.

På RATTEN kan man välja diagnosår, och se data för region, landsting, sjukhus, eller till och med privat vårdgivare (för analyser baserade på data per region) och man kan välja en eller flera riskkategorier. Läsaren kan också välja ett eller fler år som bas för analysen för att se senaste årets resultat eller tidstrender per vårdgivare. Man väljer sedan om man vill se resultaten som kolumndiagram, tidstrender, kartor eller i tabellform. På så vis kan läsaren skräddarsy de rapporter hen önskar studera. 

RATTEN för 2017