Nationella vårdprogram på remiss

Sidan publicerades 16 april 2018

Fyra nationella vårdprogram har enligt RCC-modell gått ut på remiss till profession och patientföreningar. Två vårdprogram har gått ut på remiss till landsting och regioner.

I alla vårdprogram som är på remiss finns information om sista svarsdatum och om hur synpunkter lämnas in.

Vårdprogram, remissrunda 1

  • Akut myeloisk leukemi
  • Akut onkologi
  • Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)
  • Prostatacancer

Vårdprogram, remissrunda 2

  • Lungcancer
  • Urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Nationella vårdprogram på remissrunda 1 och 2

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.