Klartecken för behandling med Darzalex

Sidan publicerades 25 april 2018

Patienter med allvarlig benmärgscancer kommer inom kort att kunna få behandling med läkemedlet daratumumab (Darzalex). Den rekommendationen skickade NT-rådet vid Sveriges Kommuner och Landsting ut till landsting och regioner förra veckan.

Rekommendationen avser användning av Darzalex som monoterapi vid multipelt myelom och bygger på en ny avtalskonstruktion med en rabattmodell som gör behandlingen kostnadseffektiv. Den nya modellen har överenskommits med läkemedelsbolaget efter en långt utdragen förhandlingsprocess.

En förutsättning för att rekommendationen ska gälla är dock att användningen sker inom ramen för ett pilotprojekt och att all användning registreras i det nationella kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel.

− En avtalskonstruktion som bygger på separat registrering i register är egentligen inte önskvärd för landstingen. Vi har accepterat det som ett pilotprojekt i det här fallet, eftersom syftet är att åstadkomma en rättvis och jämlik användning av läkemedel vid en cancertyp med hög svårighetsgrad, säger Freddi Lewin, ordförande i RCCs NAC-grupp och ledamot i NT-rådet.

Avtalskonstruktionen bygger på att bolaget ger rabatt på priset per patient. Användningen av Darzalex kommer, precis som alla nya godkända cancerläkemedel, att registreras i det nya läkemedelsregistret. På grund av rabattmodellen ingår dock inte Darzalex i den fördelningsnyckel som ger den registrerande kliniken möjlighet att få del av de stimulansmedel som staten bidrar med i år.

Kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel

NT-rådet – Landstingens nationella råd för nya terapier

NAC-gruppen – RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel