195 miljoner till landstingen för att korta väntetiderna

Sidan publicerades 26 april 2018

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att 195 miljoner kronor betalas ut till landstingen för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården.

Det är första halvan av årets statsbidrag som betalas ut. För att få ta del av den ska landstingen och regionerna skicka in handlingsplaner som bland annat beskriver hur årets arbete med införandet av standardiserade vårdförlopp ska ske. Regeringens beslut innebär att samtliga landstings handlingsplaner är godkända.

Beslutet är en del av överenskommelsen om cancervården mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2018. Totalt kan landstingen få ytterligare 196 miljoner kronor i år, det vill säga totalt 391 miljoner kronor.

– Cancervården ska bli mer jämlik. Standardiserade vårdförlopp är en bra metod för att öka jämlikheten i vården, se till att alla vet vad man kan förvänta sig och dessutom korta väntetiderna, säger socialminister Annika Strandhäll i regeringens pressmeddelande.

195 miljoner för kortare väntetider i cancervården, regeringen