RCC:s stöd till förbättringsarbete del i  en långsiktig satsning

Sidan publicerades 15 mars 2024

I flera regioner finns fortfarande tid kvar att söka medel till förbättringsprojekt inom patologi, bilddiagnostik, rehabilitering och palliativ vård. Cancersamordnaren Kjell Ivarsson ser fram emot att följa initiativen under året. Han ser förbättringsprojekten som ett startskott, inte en punktinsats.

Är det inte kortsiktigt att bara ge medel för ett år?

– Regeringen har varit tydlig med att det här är det första året i en treårig satsning. Om ett initiativ kommer igång och ser ut att kunna fungera som språngbräda till något långsiktigt, då ser vi att vi kommer att kunna fortsätta att stötta det. Kjell Ivarsson

Vad kan man förvänta sig att åstadkomma på ett år?

– Jag hoppas att årets projekt kommer att leda till fortsatta initiativ, och till nya initiativ som bygger vidare på årets. Vi kommer inte att kunna se så många snabba resultat under året, men vi behöver se att vi kommer igång med förändrade arbetssätt och att vi har gjort en investering som kvarstår över tid och som leder i rätt riktning.

Vad vill du säga till den som tvekar inför att skicka in en ansökan?

– Tveka inte att skicka in ett initiativ. Det kan väcka intresse som leder vidare och det kan också kopplas ihop med andra ansökningar som har kommit in.

Vilket är det starkaste förbättringsarbete som du sett under dina år i svensk cancervård?

– Införandet av SVF är ett av de största skiftena jag har sett. Både för patienterna och för systemet som helhet. Det är också ett exempel på ett skifte som inte går blixtsnabbt utan har tagit tid att komma upp i hastighet. Även införandet av MDK är en stor förändring som har lett till mycket stor förbättring för svenska cancerpatienter.

Till sidorna för ansökningar om medel

Faktaruta

Medel för förbättringsarbete

Under 2024 ska 220 miljoner kronor fördelas mellan olika initiativ i cancervården. Pengarna fördelas mellan de sex RCC utifrån befolkningsunderlag. Respektive RCC tar in ansökningar och fördelar sin pott mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion.

RCC Stockholm-Gotland: Har stängt ansökningstiden

RCC Mellansverige: Stänger ansökningstiden den 15 mars

RCC Sydöst, Syd och Väst: Stänger ansökningstiden den 22 mars

RCC Norr: Stänger ansökningstiden den 10 april

Nyhet: Medel att söka till initiativ som stärker tillgänglighet och rehabilitering