Framsteg inom analcancervården

Sidan publicerades 25 mars 2024

Det nationella vårdprogrammet för analcancer har nyligen uppdaterats. Bland annat blir strålbehandlingen mer individanpassad. Anders Johnsson, som varit ordförande för vårdprogramgruppen, ger sin syn på analcancervårdens utveckling och framtid.

Analcancer är en ovanlig sjukdom med relativt god överlevnad. Drygt 200 personer insjuknar varje år i Sverige. Analcancer är vanligast i åldrarna 65–70 år och drabbar fler kvinnor än män. De flesta patienter får strålbehandling kombinerat med cytostatika, så kallad radiokemoterapi, som ofta leder till tillfrisknande. Sena bieffekter är dock vanliga.

Anders Johnsson.
Anders Johnsson

Foto av Privat

Anders Johnsson arbetar som onkolog vid Skånes universitetssjukhus och har suttit som ordförande för vårdprogramgruppen för analcancer i närmare tio år. Nu avgår han som ordförande.

– När jag blev ordförande var analcancer en vit fläck på RCC-kartan. Vårdprogram och kvalitetsregister saknades. Sjukdomen behandlades på alla onkologiska och kirurgiska kliniker i landet, säger Anders Johnsson.

Från 2015 kraftsamlade Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) inom området analcancer. Nationellt kvalitetsregister, det första vårdprogrammet och standardiserade vårdförloppet för diagnosen kom till. Nationell multidisciplinär konferens, MDK, infördes och analcancervården centraliserades till fyra sjukhus i landet.

– Det var en stor fördel att allt hände på en gång. Det gjorde det enklare att få delarna att hänga ihop. Dessutom är beslutsvägarna korta och effektiva eftersom vi ”träffas” varje vecka på nationell MDK. Jag är övertygad om att det har lett till ett bättre omhändertagande av patienterna, säger Anders Johnsson.

Behandlingsresultaten för analcancer är mycket goda i hela Sverige, vid jämförelse med andra länder, visar statistik från kvalitetsregistret. Huvudtemat i den nu aktuella uppdateringen av vårdprogrammet är att strålbehandlingen blir mer individanpassad.

– Förhoppningen är att detta leder till färre sena bieffekter hos lågriskpatienter och större chans att högriskpatienter botas, säger Anders Johnsson.

Anders Johnsson ser en ljus framtid för analcancervården. Upparbetade riktlinjer för behandling och register för uppföljning är den del av det. På sikt kommer den allmänna HPV-vaccinationen bidrar till att färre insjuknar. Cirka 90 procent av all analcancer orsakas nämligen av humant papillomvirus, HPV.

– Tack vare den allmänna HPV-vaccinationen kommer sannolikt insjuknandet i analcancer så småningom att minska kraftigt. Men eftersom medianåldern vid diagnos ligger på 65 år så kommer det att ta 30–40 år innan vi ser denna effekt, avslutar Anders Johnsson.

Läs mer om uppdateringen av vårdprogrammet för analcancer i Kunskapsbanken