Viktigt att utveckla användningen av rehabiliteringsplaner för patienter med cancer

Sidan publicerades 23 maj 2024

Idag är inte cancerrehabiliteringen jämlik. Det kan bero på att hälso- och sjukvården inte identifierar patientens rehabiliteringsbehov eller inte upprättar en individuell rehabiliteringsplan. Nu har Socialstyrelsen tagit fram en kodningsanvisning för koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) som gäller när man ska upprätta en rehabiliteringsplan.

spring.jpg

För att utveckla arbetet med cancerrehabilitering är det viktigt att kunna följa upp i vilken utsträckning planer används. Det blir möjligt genom att hälso- och sjukvården använder och dokumenterar fyra av de åtgärdskoder som beskriver när en rehabiliteringsplan upprättas, följs upp, uppdateras respektive avslutas.

– Nu har Socialstyrelsen tagit fram anvisningar som underlättar en enhetlig användning av dessa åtgärdskoder. ­När koderna används bidrar det till att det på lokal, regional och nationell nivå systematiskt går att följa upp i vilken utsträckning patienter får en rehabiliteringsplan. Något som kan ligga till grund för utveckling av cancerrehabiliteringen säger, Catarina Jansson, utredare på Socialstyrelsen.

För att ytterligare stödja implementeringen av enhetlig användning av KVÅ-koderna för rehabiliteringsplan inom cancerrehabilitering kommer Socialstyrelsen, i samarbete med RCC i samverkan, att genomföra ett dialogforum under september 2024.

Läs mer på sidan om Åtgärdskoder för rehabiliteringsplan

Källa: Socialstyrelsen