Tre regioner nu anslutna till mammografiregistret – och fler står på tur

Sidan publicerades 21 maj 2024

Mammografiregistret tillkom redan år 2020, men tekniska problem har gjort att Sveriges regioner inte har kunnat ansluta sig förrän helt nyligen. Tre regioner har i dagsläget hunnit ansluta sig och fler står på tur.

Mammografi.

De tre regioner som anslutit sig är regionerna Västmanland, Värmland och Västernorrland. Före årets slut beräknas 17 av landets 21 regioner ha anslutit sig till registret. Genom att vara med i registret kan varje region följa upp mammografiscreeningen. Något som Socialstyrelsen sedan 2016 kräver att regionerna gör.

Region Västernorrland har som tredje region i landet och första region i norr anslutit sig till registret.

Eric Arelöf
Eric Arelöf

– Största vinsten är vi får statistik över vad vi gör och därmed ser var vi behöver förbättra oss, även om vi i norr har ett bra deltagande i mammografiscreeningen. Kvalitetssäkring och ständiga förbättringar är en viktig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem och i förlängningen viktigt för att kunna rädda liv och uppnå jämlik hälsa, säger Eric Arelöf, processledare för mammografi i norra sjukvårdsregionen och chef för mammograficentrum vid Region Västernorrland.                                                                         

I praktiken innebär anslutning till registret att data från patienternas journaler automatiskt förs över till mammografiregistret. Det krävs alltså ingen manuell hantering.

– Vi kommer att kunna se hur många av de som kallas som går på screening, hur många undersökningar som görs och hur många cancrar som hittas och så vidare. På sikt när fler anslutit kan vi även jämföra nationellt hur det ser ut i de olika regionerna och lära oss av varandra. Det är ett helt enkelt ett sätt att höja kvaliteten i det vi gör, säger Eric Arelöf.

Av regionerna krävs att de införskaffar licens för den programvara som används för dataöverföringen och budgeterar för eventuella lokala anpassningar.

– Ledningen för onkologen beslutade att investera i detta och Region Västernorrland har ett integrationsteam som har jobbat med att det ska fungera tekniskt. Vi har också fått grönt ljus från våra jurister. Det är viktigt att det framgår av kallelser till patienter att deras journaldata hamnar i ett register, säger Eric Arelöf.

Framöver kommer Eric Arelöf i sin roll som processledare för mammografi verka för att alla regioner i norra sjukvårdsregionen ansluter sig till registret och att tillsammans med statistikerna vara med och utvärdera de parametrar som finns med.

Läs mer om nationellt kvalitetsregister för mammografi