Specialistteam för cancerrehabilitering har hittat nya vägar att nå patient och profession

Sidan publicerades 6 maj 2024

I Region Västernorrland har ett specialistteam för cancerrehabilitering skapats för att möta behoven i regionen – nu har man nått ett välfungerande arbetssätt där samverkan är kittet. I centrum står ansvaret för utbildningar, handledning och konsultativt stöd till samtliga professioner i hela regionen. Och genom cancerskolan stöttas patienterna att få en bättre bild av vad cancerrehabilitering innebär för dem.

Runt 2018, efter att det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering togs fram, började Region Västernorrland skissa på hur arbetet med cancerrehabilitering skulle se ut i regionen. Ett specialistteam skapades där Maria Roos, Leg arbetsterapeut, anställdes av Rehabkliniken i Region Västernorrland. En dag i veckan arbetar hon som sjukvårdregional processtödjare för Regionalt cancercentrum norr. I teamet finns också en dietist, en fysioterapeut, en psykolog och en kurator.

– Vi insåg tidigt att vi behövde se till att basen fungerade. Vi började bland annat titta på hur kontaktsjuksköterskorna arbetar strukturerat kring hälsoskattning och på särskilda behov där sjukvårdens personal inte räcker till och andra professioner behöver kopplas in. Vi skapade efter ett tag multiprofessionella team på mottagningarna, på onkologen, på lungkliniken, hematologen och kvinnokliniken där rehabilitering rehabilitering är central i patientprocessen. Vi i specialistteamet började arbeta mer konsultativt allt eftersom, säger Maria Roos.

– Vi är en stor region där det på vissa platser inte bor jättemycket folk. Så hur jobbar man smart med de resurser vi har? Och hur får vi ut det mesta möjliga av dem? Vi såg att vi behövde mötesarenor, vilket resulterade i rehabiliteringsronder tillsammans med kontaktsjuksköterskor och ibland läkare. Och vi skapade cancerskolan för patienter.

– Specialistteamet ska aldrig vara mer än ett samtal bort, alla oavsett profession ska kunna få stöd och hjälp. Vi jobbar tillsammans och har fått till en jättebra samverkan med de olika klinikerna. Det handlar mycket om att bygga broar, att kombinera sjukvård, omvårdnad och rehabilitering. Alla delar är lika viktiga för patienten.

Cancerskolan ger patienten avgörande kunskap

Alla patienter med cancer i regionen kan delta i skolan som anordnas två gånger om året. Ingen remiss behövs och man ses digitalt eller på plats vid sex tillfällen, det finns lokala kursledare i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Under träffarna samverkar hematologen och onkologens läkare. Sjuksköterskor pratar om symtom och symtomlindring, en arbetsterapeut om vardagsaktivitet i balans. En dietist och en fysioterapeut jobbar tillsammans för att förmedla information om kost och fysisk aktivitet. En kurator finns med samt sjukhuskyrkan som pratar om det existentiella perspektivet. Patientföreningar informerar även om sin verksamhet på cancerskolan.

– Vi har tagit fram skriftlig information kring cancerrehabilitering och under träffarna går vi igenom olika ämnen. Barn som närstående eller sexuell hälsa till exempel. Både personal och patienter har tagit emot vårt arbetssätt väldigt bra. Andra regioner har varit i kontakt med oss för att lära mer om cancerskolan och för att sprida konceptet vidare.

– Det är en utmaning att möta patienten i rätt tid med rätt erbjudande. Att jobba personcentrerat. Men också att förklara vad vi erbjuder. Genom att utbilda förstår patienten vad den har rätt till och vad cancerrehabilitering faktiskt innebär. För det är viktigt att patienterna får stöd i att komma ut i samhället igen, att lära sig leva med sin sjukdom på bästa sätt. Cancer är en sjukdom på cellnivå men det är när den börjar påverkar ens funktioner, förmågor, aktivitet och möjlighet till delaktivitet i samhället som de flesta upplever att man har en sjukdom, avslutar Maria Roos.