RCC på Vitalis

Sidan publicerades 8 maj 2024

Ska du till Vitalis 13-16 maj? Det är ett bra tillfälle att ta del av flera av RCC:s utvecklingsprojekt. Här listar vi de seminarier där RCC:s medarbetare deltar som föreläsare. Du träffar oss också i paneler, samtal och debatter. Flera seminarier går också att följa på distans. 

Mål och strategi för insamling och användning av vårdinformation - från strukturerad dokumentation till lokal, regional och sekundäranvändning

Tisdag 14 maj 2024 10:30-10:55

Medverkande: Patrik Georgii-Hemming, CMIO, Samira Nikman, Karolinska Universitetssjukhuset, Torbjörn Eles, RCC Väst

Mål och strategi för insamling och användning av vårdinformation - från strukturerad dokumentation till lokal, regional och sekundäranvändning. | Vitalis 2024 

AI-baserad upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i primärvården

Tisdag 14 maj 2024 10:40-10:55

Medverkande: Marcela Ewing, RCC Väst 

AI-baserad upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i primärvården | Vitalis 2024 

Teknisk beskrivning och erfarenheter från projektet ”Informationsförsörjning Kvalitetsregister”.  

Tisdag 14 maj 2024 11:40-12:00

Medverkande: Erik Lundquist, Karolinska Universitetssjukhuset, Torbjörn Eles, RCC Väst

Teknisk beskrivning och erfarenheter från projektet ”Informationsförsörjning Kvalitetsregister”. | Vitalis 2024 

Henry Wallmans Innovationspris - Prisceremoni

Tisdag 14 maj 2024 13:00-14:00

Henry Wallmans pris 2024 tilldelas Frida Smith, PhD. inom omvårdnad samt forskningsledare på Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) och adjungerad docent på Chalmers, TME, Centre for Healthcare Improvement. 

Henry Wallmans Innovationspris - Prisceremoni | Vitalis 2024

Från kunskapsstöd till nationell informationsspecifikation för regional implementering – exempel patologi

Tisdag 14 maj 2024 13:45-14:10

Medverkande: Karin Wallis, SKR och RCC

Från kunskapsstöd till nationell informationsspecifikation för regional implementering – exempel patologi | Vitalis 2024 

AI – del av framtidens precisionsdiagnostik? 

Tisdag 14 maj 2024 15:55-16:15

Medverkande: Kjell Ivarsson, RCC i samverkan, Anders Edsjö, GMS, Karin Looström Muth, Västra Götalandsregionen, Per Nodbrant, Region Jönköpings län, Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundet

AI – del av framtidens precisionsdiagnostik? | Vitalis 2024

Ny digital lösning vid prostatacancerutredning – mer precis diagnostik, färre vårdskador och bättre behandling 

Onsdag 15 maj 2024 09:00-09:30

Medverkande: Erik Thimansson, Johan Ivarsson, RCC Väst, Johan Styrke, NPCR 

Ny digital lösning vid prostatacancerutredning – mer precis diagnostik, färre vårdskador och bättre behandling | Vitalis 2024 

Min vårdplan cancer – så arbetar vi för ökad jämlikhet, kvalitet och personcentrering i cancervården 

Onsdag 15 maj 2024 10:30-11:00

Medverkande: Claire Micaux, Regionala cancercentrum i samverkan, Emelie Söderlund, Regionala cancercentrum i samverkan, Camilla Larsson, Patientföreträdare i RCC 

Min vårdplan cancer – så arbetar vi för ökad jämlikhet, kvalitet och personcentrering i cancervården. | Vitalis 2024 

Automatiserad uppföljning och rapportering av ledtider i standardiserade vårdförlopp, cancer

Onsdag 15 maj 2024 11:00-11:30

Medverkande: Linda Aulin Lundeqvist, Karolinska Universitetssjukhuset, Lisa Jelf Eneqvist, RCC Stockholm Gotland, Louise Svanström, Karolinska Universitetssjukhuset 

Automatiserad uppföljning och rapportering av ledtider i standardiserade vårdförlopp, cancer. | Vitalis 2024