RCC fortsätter höja kunskapen om kopplingen mellan solvanor och hudcancer

Sidan publicerades 23 maj 2024

Fler än vart sjunde cancerfall är hudcancer och diagnosen blir allt vanligare i Sverige. Solvanor är den största riskfaktorn. Strålsäkerhetsmyndighetens årliga enkät bland befolkningen visar att yngre – personer födda 1995–2005 – har en lägre kunskap om att hudcancer blir allt vanligare i Sverige. RCC jobbar hårt för att vända den trenden.

För att öka kunskapen om kopplingen mellan solvanor och hudcancer arbetar RCC med olika initiativ. Tillsammans med flera aktörer sprider man information om hälsosamma solråd och om hur man själv håller koll på sin hud. För att nå ut på bästa sätt krävs det olika initiativ och samarbeten.

– Lira solsäkert är ett exempel på informativt samarbete med Sveriges största idrottsförbund – Svenska Fotbollsförbundet – kring sunda solvanor. RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerprevention har initierat och bidragit med faktaunderlag till satsningen för smarta solvanor på och vid fotbollsplanen med fokus på barn- och ungdomsfotbollen. Satsningen startade 2023 och materialet sprids även i år, säger Klara Nypelius Standley, processledare på RCC Syd och medlem i NAG cancerprevention. 

Även under nästa vecka uppmärksammas kopplingen mellan cancer och levnadsvanor, i samband med European Week Against Cancer  27–31 maj. Då erbjuder RCC fem digitala lunchföreläsningar primärt riktat mot vårdprofessionerna. Torsdagen den 30 maj föreläser Kari Nielsen, docent och överläkare i dermatologi vid Lunds universitet och Region Skåne, om Solskyddsråd i praktiken – hudläkarnas perspektiv.

Under de senaste åren har RCC även tagit fram följande utbildnings- och kommunikationsmaterial kring solvanor riktade mot olika målgrupper:

Filmer för nedladdning (cancerprevention medborgare)

Webbutbildningar för yrkesverksamma