Nytt SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna förtydligar indikationen för en SVF-utredning

Sidan publicerades 29 maj 2024

I samband med uppdateringen av det standardiserade vårdförloppet (SVF) för cancer i urinblåsan och övre urinvägar i maj månad, har det skett en del mindre modifieringar.

starkt_patient_3.jpg

Bland annat har undantag för välgrundad misstanke definierats, som till exempel urinvägsblödning efter traumatisk katetersättning, och med stöd av svenska data är tidigare utredning enligt SVF med anledning av makrohematuri de senaste tre åren ett annat undantag, där dock förnyad utredning med urologremiss (utanför SVF) ska tillämpas, eftersom risken för bakomliggande cancer är lägre.

Tid till TURB har förlängts med 5 dagar till nu 11 dagar, för att möjliggöra FDG-PET/CT för de som har indikation för denna undersökning, det vill säga muskelinvasiv blåscancer eller avancerad urotelial cancer i övre urinvägarna hos patienter aktuella för kurativ behandling.

Vidare har tilläggsvärdet av kastad urincytologi jämfört med blåssköljvätska för diagnostik av höggradig cancer (enligt Paris-systemet) i uretra och övre urinvägar betonats i uppdateringen.

Om cancer i urinvägarna

Urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna från njurbäcken till uretra, men urinblåsecancer är den helt dominerande uroteliala tumören. Incidensen av urinblåsecancer varierar mellan olika länder och världsdelar. I Sverige har vi en incidens på cirka 3 200 fall per år och varje år dör 700 individer till följd av urinblåsecancersjukdomen.

 

Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, Kunskapsbanken

Seminarium - Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan - vad är nytt?