Nya funktioner underlättar inrapportering till kvalitetsregister

Sidan publicerades 28 maj 2024

Det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (NREV) var först ut med de nya funktionerna för användarna. Näst på tur står registren för myelom och hypofystumörer. Förändringarna underlättar arbetet för alla som rapporterar in data till registren.

De olika nationella kvalitetsregistren har hittills varierat i utseende och sättet att fungera. Det har lett till att användarna upplevt systemen som svåranvända. Utvecklingsteamen vid de regionala cancercentrumen har därför fokuserat på bättre kunna samordna utvecklingen och likrikta funktionerna i de olika registren.

Först ut i med de nya funktionerna var kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (NREV) i början av 2024. I juni står registren för myelom och hypofystumörer på tur.

Päivi Persson.
Päivi Persson

– Lösningarna måste passa flera olika diagnoser. Vi har jobbat fram de nya funktionerna i samarbete med användare från kliniker och registeradministratörer. De får göra tester där vi observerar när de löser en uppgift. Därefter gör vi eventuella justeringar innan vi testar funktionen igen, säger Päivi Persson, produktägare vid RCC Norr.

Den så kallade ärendepanelen för att spara och skicka ärenden i INCA är ett exempel på resultatet av detta arbete. Den kommer så småningom att finnas i alla register och knapparna i panelen kommer att betyda samma sak oavsett diagnos. Användarna guidas inne i formuläret vilket gör separata manualer överflödiga för denna funktion.

De nya funktionerna underlättar först och främst för de som matar in data, men även för de som förvaltar och utvecklar systemet. Ordning och reda i bakgrunden ger också färre buggar. Även registeradministratörerna upplever en förbättring.

Birgitta Fransson.
Birgitta Fransson

– Den nya ärendepanelen fungerar bra och är enkel att arbeta med. Jag som registeradministratör kan till exempel vid behov markera enskilda ärenden som brådskande. Jag har bara fått positiv feedback från inrapportörerna. De tycker att det blivit mer lättöverskådligt, självinstruerande och enklare att välja rätt åtgärd vid rapportering, säger Birgitta Fransson, registeradministratör för kvalitetsregistret för magsäcks- och matstrupscancer, NREV.

Nya registerstartsidor nästa steg

Startsidorna för varje register ser idag väldigt olika ut. Näst på tur är därför ett nytt gränssnitt för respektive registers startsida. Kvalitetsregistret för gynekologisk cancer var först ut som pilot. Den nya startsidan har fyra fält med direktlänkar till de mest efterfrågade funktionerna. Det kommer också att finnas ett nyhetsfält där registeradministratören kan lägga in nyheter.

Registerstartsida för kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer.

Ny startsida för kvalitetsregistren, här exempel från registret för gynekologisk cancer.

Arvid Widenlou Nordmark.
Arvid Widenlou Nordmark

Foto av Hans Alm

– Ärendepanel och registerstartsida är två tydliga och positiva exempel på generiska lösningar som ska underlätta för såväl användare som utvecklare. Vi arbetar vidare för att skapa mer enhetliga lösningar och även skapa bättre förutsättningar för automatiserad överföring av information från vårdens källsystem, säger Arvid Widenlou Nordmark, registersamordnare inom RCC.