Ny version av Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom

Sidan publicerades 20 maj 2024

Runt 400 personer insjuknar varje år i någon form av sarkom i Sverige. Nya versionen av Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom är mer enhetlig med Min vårdplan buksarkom och gynekologiska sarkom, eftersom det finns många likheter i diagnostik och behandling.

Emma Granlund Hjelm är ordförande i arbetsgruppen för vårdplanen, och arbetar som sjuksköterska och processledare för endokrina tumörer på Karolinska Universitetssjukhuset. Bra och utförlig information om diagnos och behandlingar kan vara svårt att hitta på till exempel nätet:

Emma GH.jpg– I Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom får patienten diagnosanpassad information som är korrekt, uppdaterad och patientnära. Det blir så klart en trygghet för individen, säger Emma Granlund Hjelm.

De största förändringarna i Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom är det gemensamma språkbruket som används i Min vårdplan buksarkom och gynekologiska sarkom. Även de generella texterna har uppdaterats. Diagnoserna har flera likheter med varandra, bland annat terminologi, behandling och diagnostik.

Emma Granlund Hjelm poängterar vikten av att det finns en harmonisering mellan vårdplanerna för sarkom:

 – Syftet med uppdateringen är att göra det lättare för bland annat kontaktsjuksköterskor, som hanterar vårdplanerna, att känna igen sig i vårdplanerna. Att vi uttrycker oss på samma sätt när det gäller sarkomdiagnoser, säger Emma Granlund Hjelm.

Christian Wessén1.jpgChristian Wessén är patientföreträdare i arbetsgruppen. Han har själv haft sarkom och är också medlem i Sarkomföreningen. Christian har bland annat bidragit till att göra innehållet i vårdplanen mer lättillgängligt:

 – Vi har lagt ner mycket jobb på språket, till exempel finns en bra ordlista på termer relaterade till diagnosen. Vi har också jobbat mycket med att språket i sin helhet är tillgängligt och inkluderande. Jag uppmanar verkligen till att Min vårdplan används i cancervården. Den har ett stort värde, inte bara för oss patienter utan även för närstående, säger Christian Wessén.

Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom

Det här är Min vårdplan

Min vårdplan via 1177 innehåller personcentrerad fördjupad information om diagnos, behandling, undersökningar och rehabilitering. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Patienten kan kommunicera direkt med vården genom meddelanden, svara på självskattningsformulär och i planeringsverktyget planera vården tillsammans med behandlaren.

Läs mer under Min vårdplan cancer.