Nationellt arbete ledde till invigning av intermediärvårdssalar på Barnkliniken i Umeå

Sidan publicerades 10 maj 2024

I början på maj invigdes intermediärvårdssalarna på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå. Nu kan svårt sjuka barn med cancer erbjudas säkrare vård i salarna och personalens arbetsmiljö förbättras ytterligare. Arbetet med att öppna salarna är ett resultat av ett regionalt initiativ i Göteborg som den nationella arbetsgruppen för barncancer har arbetat vidare med och som nu införs på barnkliniken.

— Det är roligt att vi nu kan visa ännu ett konkret resultat från arbetet med den nationella satsningen på barncancer som regeringen gett Regionala cancercentrum i uppdrag att arbeta med, säger Frans Nilsson som är en av två ordförande för den nationella arbetsgruppen för barncancer.

SAMSUNG CSCAnna-Lena Sunesson, verksamhetschef RCC Norr, Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvårdsområde 1 och 2 i Region Västerbotten och Frans Nilsson, ordförande för den nationella arbetsgruppen för barncancer på plats under invigningen.

I Göteborg gjordes mätningar av vårdtyngd på barnkliniken vid Drottning Silvias barnsjukhus och behovet av intermediärvårdssalar för barn med cancer uppmärksammades. Den nationella arbetsgruppen för barncancer gav sedan en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en rapport om behovet av intermediärvårdssalar nationellt och utifrån rapporten togs beslut om att öppna salar regionalt.SAMSUNG CSCEn av två intermediärvårdssalar på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

—Jag tycker det är fantastiskt att de nya salarna invigs nu! Det här ökar patientsäkerheten i norra sjukvårdsregionen både för barn som vårdas på barnonkologen och för barn med andra sjukdomar än cancer. Jag är glad att se all drivkraft som finns bakom arbetet, säger Anna-Lena Sunesson, enhetschef RCC Norr.

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus

Bättre och mer vård för svårt sjuka barn, Region Västerbotten