Deadline för inrapportering till cancerregistret 15 juni

Sidan publicerades 30 maj 2024

Den 15 juni är sista datum för klinikerna att rapportera in 2023 års cancerfall till RCC. Under veckan skickas den sista påminnelsen inför sommaren ut. Hur inrapporteringen ser ut i landets regioner varierar, för vissa regioner ser det bra ut inför årets leverans men en kontroll nu i maj visar att nästan 8 600 anmälningar saknas för hela förra året.

Från den 1 januari i år gäller nya regler för canceranmälan till cancerregistret och datumet för inrapportering till Socialstyrelsen har tidigarelagts från oktober till sista augusti. Detta innebär att regionerna måste rapportera in 2023 års cancerfall till RCC senast den 15 juni för att RCC i sin tur ska hinna sammanställa uppgifterna inför leverans till Socialstyrelsen.

Gabrielle Gran är koordinator för cancerregistret och samordnar RCC:s arbete med att se till att kliniker rapporterat in data till registret.

– RCC skickar ut listor på saknade canceranmälningar till klinikerna flera gånger per år. Nu i veckan skickas den sista påminnelsen inför sommaren. Många kliniker väntar med att rapportera in tills de har fått listorna från oss på RCC men både klinikernas och vårt jobb skulle underlättas om de istället rapporterade in löpande.

Hur regionerna ligger till med inrapporteringen till cancerregistret varierar i landet. För vissa regioner ser det bra ut inför årets leverans till Socialstyrelsen medan det på andra håll fortfarande saknas flera anmälningar.  Förra året saknades nästan  4 700 canceranmälningar (data för 2022). Motsvarande kontroll i slutet av maj i år visar att nästan 8 600 anmälningar saknas för 2023.

– Det är viktigt att vi får in all data och har ett register med hög kvalitet. Cancerregistret är viktigt för svensk cancervård, både för verksamhetsplanering på kort och på lång sikt samt för forskning, säger Gabrielle Gran.

Täckningsgrad* för cancerregistret 2023 per region (län)

 • Blekinge län: 94.67 %
 • Dalarnas län: 92.82 %
 • Gotlands län: 95.29 %
 • Gävleborgs län: 97.07 %
 • Hallands län: 92.36 %
 • Jämtlands län: 95.96 %
 • Jönköpings län: 93.03 %
 • Kalmar län: 95.78 %
 • Kronobergs län: 92.92 %
 • Norrbottens län: 86.58 %
 • Skåne län: 92.7 %
 • Stockholms län: 91.06 %
 • Södermanlands län: 95.77 %
 • Uppsala län: 91.48 %
 • Värmlands län: 89.52 %
 • Västerbottens län: 94.98 %
 • Västernorrlands län: 92.94 %
 • Västmanlands län: 94.23 %
 • Västra Götalands län: 94.59 %
 • Örebro län: 96.72 %
 • Östergötlands län: 94.45 %

Källa: Uttag från de regionala tumörregistren på INCA (informationsnätverk för cancervården) den 28 maj 2024.

*Cancerregistrets täckningsgrad är ett mått på hur stor andel av de canceranmälningar som borde vara med i registret som faktiskt är det.

Länkar

Tidigare men enklare inrapportering till cancerregistret med nya regler (nyhet från 22 januari 2024) 

Om cancerregistret, RCC