Årets processledare och årets kontaktsjuksköterskor 2024 utsedda

Sidan publicerades 22 maj 2024

Idag utses årets processledare och årets kontaktsjuksköterska i varje sjukvårdsregion. Processledare och kontaktsjuksköterskor spelar en avgörande roll i utvecklingen av cancervården och implementeringen av den nationella cancerstrategin i det dagliga arbetet.

Årets processledare

Processledarna inom cancervården fungerar som en central länk mellan kunskapsstyrning och klinisk verksamhet. De spelar en avgörande roll när det gäller att omsätta gemensamma kunskapsstöd till praktisk cancervård med effektiva processer.

De processledare som får utmärkelsen i år kännetecknas av entusiasm, stort engagemang och en stark vilja att bidra till en bättre och mer jämlik vård. De fokuserar på arbetssätten och betonar vikten av att se processen ur ett helhetsperspektiv, över klinik- och regiongränser. De arbetar med alla tillgängliga kunskapsstöd, följer upp genom kvalitetsregister och drar nytta av den kompetens som finns inom RCC:s organisation. Läs mer om varje processledare i respektive RCC:s nyheter.

Årets kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskor möter patienter med komplexa behov och deras närstående. De skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet samt stärker patienternas möjlighet att vara delaktiga i sin egen vård.

De som får utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska i år kännetecknas av nytänkande och entusiasm. De vågar testa nya arbetssätt och strävar efter samarbete över klinikgränserna. Deras arbete är strukturerat och individanpassat, och de skapar kontinuitet för patienterna genom hela vårdkedjan genom samverkan och tydliga överlämningar. Läs mer om alla kontaktsjuksköterskor i respektive RCC:s nyheter.

Årets kontaktsjuksköterskor och processledare 2024

Bild för De är Årets kontaktsjuksköterska och processledare i norra sjukvårdsregionen

Norr

De är Årets kontaktsjuksköterska och processledare i norra sjukvårdsregionen

RCC tackar varje år nyckelpersoner inom cancervården för deras förtjänstfulla insatser genom utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare. I RCC Norr går utmärkelserna till Maria Sandberg, Jeanette Bäcklund och Eric Arelöf.

Bild för Eva-Pia Andersson är årets kontaktsjuksköterska i Syd

Syd

Eva-Pia Andersson är årets kontaktsjuksköterska i Syd

Årets kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen är Eva Pia Andersson på Hematologen i Växjö.

Bild för Klara Nypelius Standley är årets processledare i Syd

Syd

Klara Nypelius Standley är årets processledare i Syd

"Med gedigen kunskap, stort engagemang och innovativt mindset, belyser Klara Nypelius Standley betydelsen av preventionsarbete inom cancerområdet på ett inspirerande sätt."

Bild för Årets kontaktsjuksköterska RCC Sydöst 2024

Sydöst

Årets kontaktsjuksköterska RCC Sydöst 2024

I år går utnämningen Årets kontaktsjuksköterska till två personer i RCC Sydöst: Christina Gustafsson och Josephine Olausson. Båda arbetar på öron-, näs- och halskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Bild för Årets processledare RCC Sydöst 2024

Sydöst

Årets processledare RCC Sydöst 2024

Utmärkelsen Årets processledare går i år till Christina Berndes Sköldmark, processledare för hudmelanom och hudläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Bild för Årets kontaktsjuksköterska i Mellansverige 2024

Mellansverige

Årets kontaktsjuksköterska i Mellansverige 2024

Utmärkelsen årets kontaktsjuksköterska 2024 i sjukvårdsregion Mellansverige går till Matilda Nederfeldt och Emelie Filipsson, som arbetar på urologmottagningen i Örebro.

Bild för Årets processledare i Mellansverige 2024

Mellansverige

Årets processledare i Mellansverige 2024

Utmärkelsen årets processledare 2024 i sjukvårdsregion Mellansverige går till Cristina Hendre, överläkare på hudkliniken i Karlstad.

Bild för Årets kontaktsjuksköterska i Västra sjukvårdsregionen är ett helt team

Väst

Årets kontaktsjuksköterska i Västra sjukvårdsregionen är ett helt team

Nu har Regionalt cancercentrum väst utsett årets kontaktsjuksköterska. Men till skillnad från tidigare pristagare är årets vinnare inte ensam, utan ett helt team – Kontaktsjuksköterskor för män med prostatacancer i Halland.

Bild för Katarina Kylebäck är Årets processledare i Västra sjukvårdsregionen

Väst

Katarina Kylebäck är Årets processledare i Västra sjukvårdsregionen

Katarina Kylebäck regional processledare för livmoderhalscancer i Västra sjukvårdsregionen och erfaren öppenvårdsgynekolog, kliniskt verksam på Masthuggets gynekologi och obstetrikmottagning, har utsetts till årets processledare i Västra sjukvårdsregionen.