Min vårdplan utökas med ytterligare en kronisk bloddiagnos

Sidan publicerades 4 juni 2024

I Sverige insjuknar ungefär 500 personer varje år i kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Nyligen startade arbetet med att ta fram patientinformation till en helt ny Min vårdplan för diagnosen.

Arbetsgruppen består av patient- och närståendeföreträdare, läkare samt kontaktsjuksköterskor med bred representation från hela landet som vårdar och möter patienter med kronisk lymfatisk leukemi.

Arbetsgruppen Min vårdplan kronisk lymfatisk leukemi
Arbetsgruppen med Jennie Jackson, Lisa Ekesiöö, Sara Lundgren, Lennart Ivarsson, Annika Backström, Mandy Sjörand, Kerstin Hamberg Levedal och Malin Bergman.

– Jobbet kan verka överväldigande från början men om man betar av det steg för steg och hjälps åt så går det fint! I gruppen finns så mycket kunskap och omsorg och vi arbetar tillsammans för att informationen ska kännas både betydelsefull och begriplig, säger Jennie Jackson som är ordförande för gruppen.

Lennart Ivarsson deltar som patient- och närståendeföreträdare och han lyfter betydelsen av en aktiv patientmedverkan för att utveckla och förbättra sjukvården.

– Genom mina upplevelser från att vara patient, vill jag bidra till att vårdplanen blir lättillgänglig och relevant för de som läser den, säger Lennart Ivarsson.

Planen framåt är att färdigställa dokumentet inför remissrunda i höst. Patienter med kronisk lymfatisk leukemi ska kunna läsa sin patientinformation digitalt via 1177 från och med 2025.

Det här är Min vårdplan

Min vårdplan via 1177 innehåller personcentrerad fördjupad information om diagnos, behandling, undersökningar och rehabilitering. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Patienten kan kommunicera direkt med vården genom meddelanden, svara på självskattningsformulär och i planeringsverktyget planera vården tillsammans med behandlaren.

Läs mer under Min vårdplan cancer.