Min vårdplan cancer i urinblåsa utökas och byter namn

Sidan publicerades 17 juni 2024

Den nya versionen har utökats och omfattar nu, förutom cancer i urinblåsa, cancer i njurbäcken, urinledare eller urinrör. Vidare har generella texter uppdaterats och innehåller nya filmer om strålbehandling och mediyoga. En ny avsnittsrubrik som heter Läkemedelsbehandling har tillkommit, där alla läkemedelstexter ligger samlade.

Jessica Svens är ordförande i arbetsgruppen för vårdplanen:

Jessica Svens_cropped.jpg- Vi är glada att nu även kunna erbjuda Min vårdplan till patienter med cancer i njurbäcken, urinledare eller urinrör. Det är viktigt att de också får bra och enhetlig information. Jag tror även att vårdpersonal uppskattar en strukturerad, granskad nationell patientinformation och varje enhet behöver inte ta fram egen information som sedan måste uppdateras när vården ändras.

Jessica Svens ser att införandet av en digital version av Min vårdplan initialt kan vara tidskrävande, men att det i längden effektiviserar och förbättrar för både vårdpersonal och patienter.

- När man väl lärt sig jobba med Min Vårdplan 1177 så ser man snabbt fördelarna med att den är digital. Det kan innebära ett visst arbete vid uppstart, men sedan kan man se fördelarna med ett digitalt verktyg. Det är också bra för ny personal som kan lära sig av texterna och också lätt kunna hänvisa patienten till när dom ringer med frågor om sina symtom. Min Vårdplan 1177 ökar också samarbetet mellan sjukhus då man kan överlämna vårdplanen till en annan enhet både regionalt och nationellt. Man startar Min Vårdplan när patienten får sin cancerdiagnos och sedan kan den flyttas över om patienten remitteras vidare. Det sparar oss dubbelarbete och vi vet innan vilken information patienten redan fått.

- Att patienterna lätt kan få tillgång till informationen via sin smartphone, läsplatta eller dator hoppas och tror vi också uppskattas.

Carl-Henrik Sundin.jpegCarl-Henrik Sundin som är patientföreträdare i arbetsgruppen, ser fördelarna med en digital plattform för att fler patienter ska kunna få bra information om sina behandlingar. Men han betonar även att vissa äldre patienter kan behöva hjälp med verktyget.

- Det är viktigt att alla får en vårdplan och det är bra om tröskeln är lägre och att det blir snabbare och mer lättarbetat att göra en.  Man kan se att Min vårdplan används av vården alltmer, men det är många fortfarande patienter som inte får någon vårdplan, som jag kan förstå. Jag hoppas och tror att den här nya versionen av Min vårdplan gör det enklare för alla nya och kanske också några tidigare patienter att följa vårdförloppet. Att vårdplanen nu blir alltmer digital är bra för alla som är vana vid att använda en dator eller padda. Och, i de fall patienterna tycker det är svårt, kanske anhöriga kan hjälpa till.

Min vårdplan cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare eller urinrör

Det här är Min vårdplan

Min vårdplan via 1177 innehåller personcentrerad fördjupad information om diagnos, behandling, undersökningar och rehabilitering. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Patienten kan kommunicera direkt med vården genom meddelanden, svara på självskattningsformulär och i planeringsverktyget planera vården tillsammans med behandlaren.

Läs mer under Min vårdplan cancer.