Linköping Comprehensive Cancer Center blir Sveriges fjärde ackrediterade cancercenter

Sidan publicerades 27 juni 2024

Linköping Comprehensive Cancer Center vid Universitetssjukhuset i Linköping har blivit ackrediterat enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standard. RCC Sydöst ser fram emot att fortsätta bidra i pågående utvecklingsarbete för en ännu bättre cancervård och tillgänglighet för invånare i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Nu är det klart att Linköping Comprehensive Cancer Center har blivit ackrediterat enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standard. Ackrediteringen är ett åtagande om kontinuerlig förbättring och om att vara i framkant inom cancervård i Europa. Samtliga universitetssjukhus i Sverige är eller håller på att ackrediteras enligt OECI-standard.

– Detta är en oerhört prestigefull ackreditering som innebär att vi uppfyller de höga krav som ackrediteringen ställer på såväl vårdens som forskningens och utbildningens kvalitet, säger Region Östergötlands vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin, som är ordförande för verksamhetsledningen för Linköping Comprehensive Cancer Center.

Ackrediteringen har involverat medarbetare från alla delar av cancervården, såväl vid Universitetssjukhuset i Linköping som i andra delar av Region Östergötland samt i grannregionerna inom Sydöstra sjukvårdsregionen. RCC Sydöst har ingått i styrgruppen från start och stöttat i arbetet mot ackrediteringen.

– En målsättning i RCC:s nationella dokument ”Vägen framåt” är att varje RCC ska stötta processen att ackreditera universitetssjukhusen. Som ett led i det anställde RCC Sydöst Erik Hilborn för att leda och samordna ett omfattande kvalitetsförbättringsprojekt. Vi hoppas kunna bidra lika aktivt i alla förbättringsprojekt som påbörjas som en följd av framtagen handlingsplan, säger RCC Sydösts verksamhetschef Srinivas Uppugunduri.

Även Martin Takac, ordförande i RCC Sydöst styrgrupp, är nöjd med utvecklingsarbetet.
– Det är mycket glädjande att få en europeisk kvalitetsstämpel på cancervården på Universitetssjukhuset i Linköping. Jag ser fram emot det fortsatta samarbetet med Linköping Comprehensive Cancer Center kring hur vi skapa en ännu bättre cancervård och tillgänglighet för invånare i hela Sydöstra Sjukvårdsregionen.

Under hösten fortsätter arbetet vid Linköping Comprehensive Cancer Center inom områden som patientsäkerhet, kvalitet, patientinflytande, utökat psykologiskt stöd, förbättrad rehabilitering och en stor kvalitetshöjning inom den kliniska forskning som bedrivs.

Länkar:
Klart med prestigefull ackreditering (Region Östergötland)

Linköping Comprehensive Cancer Center (Region Östergötlands vårdgivarwebb)

RCC Sydöst stöttar i ackrediteringen av Region Östergötlands cancervård (Nyhet från 16 april)

Om Organisation of European Cancer Institutes (OECI)

OECI är en europeisk standard som tagits fram för att ge patienter en likvärdig cancervård i hela Europa. Samtliga delar av cancervården ska hålla en hög kvalitet och patienterna ska ha en stor möjlighet att påverka vården. Genom att ta fram OECI-standarden vill man även få skjuts på forskning och undervisning inom cancer och därigenom en förbättrad cancervård.