Första årsrapporten från kvalitetsregistret för OPT är publicerad

Sidan publicerades 19 juni 2024

SweOPT, det nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning (OPT), bildades våren 2023 med RCC väst som stödteam. Nu har SweOPTs första årsrapport publicerats.

Rapporten baseras på resultat för specifika indikatorer som finns allmänt åtkomliga på cancercentrum.se med kommentarer.

I juni 2024 har totalt 12 regioner påbörjat organiserad prostatacancertestning i någon form. Rapporten baseras på de nio regioner som rapporterade in data till registret under 2023. Under 2023 har 79 000 män erbjudits testning i dessa regioner, varav 25 000 (34 procent) valde att delta genom att lämna ett PSA-prov. Drygt hälften av männen var 50 år och kallades för första gången. Vid slutet av 2023 hade 2 000 MRT prostata utförts och 370 cancrar diagnostiserats.

Årsrapport SweOPT (PDF, nytt fönster)