Uppdaterat vårdprogram hypofystumörer

Sidan publicerades 4 juli 2024

En reviderad version av det nationella vårdprogrammet för hypofystumörer har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se.

Varje år diagnostiseras mer än 500 patienter med hypofystumörer i Sverige. Även om majoriteten av tumörerna är histologiskt godartade så kan konsekvenserna av själva tumören ha stor inverkan på patienternas livskvalitet. I den nya versionen av vårdprogrammet har samtliga kapitel uppdaterats förenligt men ny kunskap som har tillkommit de senaste tre åren. Bland viktiga ämnen som har tillkommit är ett nytt kapitel om hypofysit, en relativt vanlig biverkning av checkpointhämmare, samt information om ny och lovande medicinsk behandling för patienter med kraniofaryngiom.

Vårdprogrammet är viktigt för att svenska patienter med hypofystumörer ska utredas och behandlas på ett likartat sätt. I vårdprogrammet finns således rekommendationer för bland annat utredning, vilka behandlingsalternativ som är mest lämpliga utifrån tumörtyp, storlek och utbredning, samt hur patienterna följs upp.

Kunskapsbanken, Nationellt vårdprogram hypofystumörer