Tidigare men enklare inrapportering till Cancerregistret med nya regler

Sidan publicerades 22 januari 2024

Från den 1 januari gäller nya regler för canceranmälan till Cancerregistret. Gabrielle Gran, nationell koordinator för Cancerregistret, bedömer att klinikernas inrapporteringsbörda kommer att minska med en tredjedel. Just nu jobbar RCC för att nå ut med de nya reglerna till alla klinker.

Nu börjar arbetet med att säkerställa att alla cancerdiagnoser som ställdes under 2023 anmäls till cancerregistret. Gabrielle Gran, produktägare och nationell koordinator CanINCA, (cancerregistret), samordnar RCC’s arbete med att se till att kliniker rapporterat in data till cancerregistret.

I år införs nya regler enligt beslut från Socialstyrelsen. Från den 1 januari 2024 behöver kliniker inte längre göra canceranmälan för vissa premaligna tillstånd. De tumörtyper som omfattas är: gravt dysplastiska nevi samt epiteliala och melanocytära in situ-tumörer, med undantag för sådana med förändringar i lunga och urinvägar. För laboratorieverksamhet kvarstår dock kravet på inrapportering.

Gabrielle Gran, produktägare och nationell koordinator CanINCA

Gabrielle Gran hoppas att förändringen ska minska den administrativa bördan för klinikerna.

– Störst andel av den här typen av förstadier till cancer ses främst hos kliniker som är inriktade på hud, gynekologi och tjock- och ändtarmscancer. För dem kommer inrapporteringsbördan minska med säkert en tredjedel. Men patologilabb behöver även i fortsättningen rapportera in de här tumörtyperna.

Inrapportering till RCC senast 15 juni

Det nya datumet för inrapportering tidigareläggs från 31 oktober till 31 augusti. Då måste canceranmälningarna ha kommit in till Socialstyrelsen. Men eftersom det är RCC som samlar in canceranmälningarna behöver de skickas in senast 15 juni till RCC. Det innebär alltså att alla cancerfall för 2023 måste rapporteras till RCC senast 15 juni i år. Gabrielle betonar vikten av att rapportera in i tid.

– Jag hoppas de ny reglerna ska göra det enklare för klinikerna att rapportera in och att det leder till att vi får in rapporterna i tid. Det viktigt att vi får in all data och har ett register med hög kvalitet. Cancerregistret är viktigt för svensk cancervård, både för verksamhetsplanering på kort och lång sikt samt för forskning.

Enkelt med elektronisk rapportering

Inrapportering kan ske på tre sätt: Automatisk genom att tumören registreras i kvalitetsregistret. Inrapporteringen genom kvalitetsregistren påverkas inte av de nya reglerna. De har deadline redan på våren och de omfattar sällan förstadier. Annars är det enklaste sättet att göra en elektronisk A-anmälan. Men det går också att använda blanketten för A-anmälan.

– Att rapportera elektroniskt är väldigt smidigt. Skaffa ett inlogg och gör det sedan till en rutin att registrera direkt. Vänta inte på påminnelse från RCC. Förhoppningen är att det här ska underlätta rapporteringen och bidra till att vi får ett komplett cancerregister med hög kvalitet, säger Gabrielle Gran.

De nya reglerna om cancerregistret och hur anmälan går till