Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

Sidan publicerades 29 januari 2024

RCC samverkan har den 24 januari 2024 fastställt en uppdatering av standardiserat vårdförlopp (SVF) för bröstcancer. Ändringarna rör primärt ledtid samt ett par förtydliganden vad gäller välgrundad misstanke och diagnostiska metoder.

Den senaste större uppdateringen av vårdförloppet gjordes 2019 och en justering av flödesschemat gjordes förra året. I det nu reviderade vårdförloppet har ledtiden ändrats från 28 till 35 kalenderdagar.

– De nya ledtiderna bygger på de senaste årens utvecklingar i diagnostiken som har förbättrat vår möjlighet att optimera de terapeutiska besluten men som också har lett till en mer omfattande utredning för att kartlägga och karakterisera tumören inför behandlingen, säger Theodoros Foukakis, onkolog vid Karolinska universitetssjukhuset och ordförande av vårdprogramgruppen för bröstcancer.

Här är exempel på ytterligare revideringar: 

Väga in differentialdiagnos vid välgrundad misstanke:

  • Ett palpationsfynd (knöl) som inte uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt. Med tanke på den låga incidensen av bröstcancer hos kvinnor under 30 års ålder bör man i denna bedömning särskilt väga in differentialdiagnoser.

Diagnostiska metoder vid utredningsförlopp:

  • Morfologisk diagnostik av bröst med vävnadsprov (undantagsfall cytologi) och eventuellt cytologi av armhålans lymfkörtlar (ny formulering block A).
  • ”Eventuell kompletterande bilddiagnostik” och ”Påbörja eventuell kompletterande cancergenetisk utredning” (tillagt för block B)

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård:

  • Rekommendation till patienten är att minimera alkoholkonsumtionen.

Vårdförloppet är dessutom uppdaterat med statistik från 2021. För fullständig förteckning över ändringar i det reviderade vårdförloppet för bröstcancer se Kunskapsbanken.