Vem nominerar du till årets kontaktsjuksköterska?

Sidan publicerades 1 mars 2024

Nu är det dags att nominera vem som ska bli årets kontaktsjuksköterska 2024! RCC uppmärksammar kontaktsjuksköterskans viktiga roll varje år genom att utse Årets kontaktsjuksköterska.

Kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson i cancervården och i mötet med patienter och deras närstående. Genom att vara tillgänglig och kontinuerlig skapar kontaktsjuksköterskan trygghet för patienten, och möjlighet för patienten att vara delaktig i sin egen vård. 

Välkommen att nominera!

Nomineringen kan gälla en enskild kontaksjuksköterska, ett par eller ett team av kontaktsjuksköterskor som tillsammans har drivit utvecklingsarbete inom samma verksamhet. Sista datum för nominering är 28 mars. Den som får utmärkelsen kommer bli kontaktad senast 1/5 2024. 

Kontaktsjuksköterskan du nominerar ska: 

  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning i vårdprocessen.
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att utveckla funktionen och uppdraget.
  • vara kliniskt verksam och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor.

Nomineringsformulär och mer information

Bakgrund

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter med cancer erbjudas en fast kontaktperson vid diagnostillfället. Att införa kontaktsjuksköterskor i cancervården är sedan dess ett prioriterat område för RCC.