Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och stöddokument

Sidan publicerades 15 februari 2024

I dag går sex nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp och ett stöddokument ut på remiss.

Remissrundan är två månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Sista svarsdatum är den 15 april 2024.

Reviderade dokument

  • Nationellt vårdprogram Bröstcancer
  • Nationellt vårdprogram Hypofystumörer
  • Nationellt vårdprogram Lungcancer
  • Nationellt vårdprogram Matstrups- och magsäckscancer
  • Nationellt vårdprogram Sköldkörtelcancer
  • Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Nya dokument

  • Nationellt vårdprogram Bröstcancerscreening
  • Stöddokument Cytostatikaorsakad perifer neuropati

Lämna remissvar

Svaren samlas in via ett enkätverktyg. Du hittar en länk till respektive enkät
i dokumenten på sidan Kunskapsstöd på remiss.

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet har fyra remissrundor per år med start 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Remissperioden är två månader. Ett undantag är den remissrunda som pågår över årsskiftet. Den är förlängd till tre månader. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.