Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Sidan publicerades 26 februari 2024

Nu lanseras Min vårdplan för buksarkom inklusive gynekologiska sarkom. Det är den 20:e diagnosspecifika vårdplanen och målet är att alla cancerdiagnoser ska få en egen vårdplan.

I Sverige insjuknar cirka 300 till 400 individer varje år i sarkom i bukområdet. Buksarkom utgör cirka 20 procent av alla sarkom. Det är ingen stor patientgrupp i jämförelse med andra cancerdiagnoser, men det är en grupp som varit  eftersatt.

Buksarkom hanteras i dag på fem sjukhus i landet; Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska, Linköping, Karolinska och Norrlands universitetssjukhus. Annica Pettersson är onkologisjuksköterska och ordförande i den nationella arbetsgruppen som tagit fram vårdplanen. Hon välkomnar vårdplanen och tror att den blir viktig för vården av patienter med buksarkom:  

Annica Pettersson.porträtt..jpg– Det här blir ett stort lyft för patientgruppen. Vårdplanen bidrar till en jämlikare vård i hela landet. Nu kan till exempel en onkologisjuksköterska på en mindre ort få tillgång till vårdplanen och ge samma information till patienten som en sköterska på Sahlgrenska, säger Annica Pettersson. 

Bild: Annica Pettersson, onkologisjuksköterska och ordförande i den nationella arbetsgruppen som tagit fram vårdplanen.

För att ta fram Min vårdplan finns en mall som innehåller generella texter. Arbetsgruppen arbetar sedan fram innehåll som är anpassat för den specifika diagnosen. Hälften av innehållet i Min vårdplan buksarkom är diagnosanpassat.

– Det har tagit arbetsgruppen ungefär ett år att ta fram vårdplanen, vilket är relativt snabbt. Vanligtvis tar det uppemot 18 månader att utarbeta en plan. Tidigare har det inte funnits så mycket texter och material när det gäller buksarkom, så vi har behövt skriva en hel del från grunden, säger Annica Pettersson.

Arbetsgruppen består av fyra kontaktsjuksköterskor och två patientföreträdare. Maria Jernström, ordförande i Sarkomföreningen, är en av patientföreträdarna och bekräftar vikten av att vårdplanen blir mer tillgänglig för fler vårdgivare:

Maria Jernström.porträtt.jpg– Vårdplanen gör stor skillnad. I och med att buksarkom bara opereras på ett fåtal ställen i landet blir det särskilt värdefullt för alla patienter som bor långt från sjukhusen. Vårdplanen innehåller ju mycket specifik information om just min sjukdomsbild och vilka behandlingar jag fått. Det blir en trygghet att veta att min lokala vårdgivare kan få tillgång planen. Dessutom är ju vårdplanerna lätta att tillgå på 1177, säger Maria Jernström.

Bild: Maria Jernström, ordförande i Sarkomföreningen och patientföreträdare Min vårdplan buksarkom.

På frågan om hur Min vårdplan buksarkom  sprids svarar Annica Pettersson att det finns upparbetade nätverk:

– Vårdplanen sprids via ordinarie vägar som RCC har, men också via vårt nätverk med kontaktsjuksköterskor och via patientföreningar inom sarkom. Sarkom-Sverige är ganska litet. Vi känner varandra, så det kommer bli ganska lätt att sprida vårdplanen.

Det här är Min vårdplan

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Min vårdplan innehåller personcentrerad fördjupad information om diagnos, behandling och rehabilitering. Patienten bygger Min vårdplan tillsammans med behandlaren. 

Min vårdplan buksarkom och gynekologiska sarkom

Min vårdplan cancer