Mef Nilbert får uppdraget att uppdatera cancerstrategin

Sidan publicerades 26 februari 2024

Under 2024 ska den nationella cancerstrategin uppdateras. Uppdraget att göra uppdateringen går till Mef Nilbert, som ska presentera ett förslag redan i höst.

– Den nationella cancerstrategin är en av hörnstenarna i RCC:s arbete, en ledstång i den långsiktiga planeringen, så vi följer så klart uppdateringen med det största intresse, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersmordnare.

Uppdateringen av cancerstrategin har föregåtts av en kartläggning av hur väl den nuvarande strategin fungerar som motor i utvecklingen svensk cancervård. Kartläggningen har gjorts av Myndigheten för vårdanalys, som presenterade sin Lägesbild av den nationella cancerstrategin i januari. Lägesbilden ligger till grund för den uppdatering som Mef Nilbert nu har fått i uppdrag att genomföra.

En av Vårdanalys slutsatser är att EU:s gemensamma cancerplan behöver vägas in i en ny strategi.

– EU:s cancerplan har fungerat som en parallell styrsignal till RCC:s arbete under de senaste åren. På pappret kan det vara otydligt, men i praktiken går EU:s cancerplan och det svenska arbetet väl i takt, till exempel när det gäller satsningar på prevention. Det är positivt att det blir tydligare hur planerna hänger ihop, men vi har inte behövt bromsa arbete i väntan på uppdateringen, säger Kjell Ivarsson.

Mef Nilbert ska presentera förslaget till ny cancerstrategi den 30 november 2024.

Regeringens pressmeddelande om arbetet att uppdatera den nationella cancerstrategin