Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Sidan publicerades 26 februari 2024

Lungcancerscreening skulle rädda liv i Sverige, det är visat i flera stora internationella studier. Ändå har Socialstyrelsen inte ens börjat utreda om screeningen ska rekommenderas här. Hur hänger det ihop? För att tydliggöra var frågan står i Sverige bjöd RCC i samverkan in till en workshop som samlade perspektiven och specialisterna för en genomgång.

En mulen dag i februari samlade RCC i samverkan fler än 20 experter i en studio i Stockholm för att belysa frågan om lungcancerscreening från alla håll. Bland deltagarna fanns flera av de som arbetar med frågan inom RCC men också representanter från Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Screeningrådet och Cancerfonden, IHE och flera andra. Alla föreläsningar spelades in och ligger nu på RCC:s webbplats.

Se filmerna från workshopen.

Internationella studier visar att screeningen räddar liv

– I dag diagnosticerar vi drygt hälften av alla lungcancerpatienter när de är i ett stadie då vi kan ge livsförlängande behandling men inte bota sjukdomen. Om vi hittar tumörerna tidigare ökar chansen till behandlingar som botar och som dessutom ger mindre biverkningar. Men i de stadierna ger tumörerna fortfarande inga symtom, förklarade Mikael Johansson, onkolog i Umeå och ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för lungcancer.

Mikael Johansson och Acko Ankarberg samtalar med andra deltagare under en paus i inspelningen.

Dagen bjöd också på en föreläsning om tidigare studier, som visar att just den förflyttning av stadier som Mikel Johansson efterlyser går att uppnå genom screening.

– Lungcancerscreening räddar liv. Det behövs inga fler studier för att visa det, slog Jan Nyman fast under sin föreläsning om tidigare studier.

Svenska studier undersöker hur vi kan nå målgruppen

Så hur kommer det sig att screening för lungcancer ännu inte införts i Sverige? Deltagarna vid workshoppen var överens om att resultaten från de internationella studierna är överförbara till Sverige. Ändå startar nu ytterligare en studie, utöver den som redan pågår i Stockholm. Hur kommer det sig? Ansvariga för studierna i Stockholm respektive Väst och Norr hade varsin föreläsning som förklarade detta.

– Frågan i studierna är inte om lungcancerscreening kan rädda liv utan hur vi kan konstruera screeningen för att den ska bli så effektiv som möjligt, förklarar Mikael Johansson.

De pågående studierna i Sverige ska undersöka olika metoder för att nå ut till målgruppen för screeningen, och även undersöka om det finns fler sätt att avgränsa målgruppen än ålder och rökningshistoria. Till exempel fick workshopdeltagarna en genomgång av hur biomarkörer ska prövas. RCC och Socialstyrelsen har en dialog med målet att Socialstyrelsen ska påbörja en utredning om att rekommendera screeningprogrammet när det finns tillräckligt med underlag för beslut.

– Ett screeningprogram är en stor apparat. Det är mycket viktigt att vi inte inför något som inte får effekt. Når vi dem som vi behöver nå? Får det effekt för rätt grupper? Det är precis det som piloterna undersöker, sa Socialstyrelsens utredare Margareta Hedner under paneldiskussionen.

Jämlikt deltagande i fokus

Just frågan om att nå ut med screeningen på ett jämlikt sätt löpte som en röd tråd genom workshoppen, från sjukvårdsministerns inledningsanförande till den avslutande paneldebatten.

Båda de svenska studierna vänder sig till rökare och före detta rökare. Att rökning är vanligare hos personer med kortare utbildning och lägre inkomst är känt, liksom att de nuvarande screeningprogrammen har svårt att nå just denna grupp.

– Vi ska inte underskatta hur svårt det är att nå just de grupperna som vi behöver nå. Den metodiken behöver vi hitta. Vi misslyckas inom de screeningprogram som vi har i dag och i det här programmet kommer det att bli extra viktigt och svårt, sammanfattade screeningrådets Anders Tegnell under den avslutande paneldiskussionen.  

Gunnar Wagenius och Nina Markholm Nordgren från RCC Stockholm Gotland redovisade erfarenheterna från Stockholmsstudien, som ännu inte är avslutad.

–  Slutsatsen är att de som kallas kommer till undersökningen. Vi kan identifiera riskgruppen och vi kan upptäcka cancer tidigt. Gensvaret är faktiskt bättre än förväntat, sammanfattar Gunnar Wagenius.

RCC:s screeningsamordnare Elin Ljungqvist var också hoppfull.

– Vi är i en annan tid nu än när vi startade de andra screeningprogrammen. Vi har andra verktyg och insikter nu, sa Elin i paneldebatten.

"Jag ska anmäla den här panelen till Guinnes rekordbok" sa Erik Blix när deltagarna radade upp sig för den avslutande paneldiskussionen.