Välbesökt lunchseminarium i Sveriges riksdag om alkohol och cancer

Sidan publicerades 11 april 2024

För att öka medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer hos politiker och beslutsfattare anordnade Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan ett lunchseminarium i Sveriges riksdag. Forskningen har länge visat att det finns ett tydligt samband mellan alkohol och cancer, men flera undersökningar visar att allmänhetens kunskap om det är begränsad.

Seminariet inleddes med en kort presentation av det senaste forskningsläget över hur alkoholkonsumtion är tydligt förknippat med ökad risk för cancerutveckling i flera olika organ. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN berättade om en ny studie, som visar att sambandet mellan totalkonsumtion och den totala cancerdödligheten återspeglas även på befolkningsnivå. Och att sambandet är starkast i länder med ett skadligt dryckesmönster – som i Sverige.

Harriet Rumgay, forskare vid International Agency for Research on Cancer (IARC), gav en utblick. Forskning från IARC visar att alkoholkonsumtion orsakade nästan 100 000 fall av bröstcancer globalt år 2020. Det gör bröstcancer till den vanligaste cancertypen som orsakas av alkoholkonsumtion bland kvinnor globalt.

Alkohol ökar risken för cancer

Lena Sharp, chef vid RCC Stockholm Gotland, betonade under seminariet att alla har rätt att veta att alkohol ökar risken för flera olika cancerformer. Det finns inte heller någon säker mängd när det kommer till att dricka alkohol.

– Cancer är en av våra största folksjukdomar och alkohol är en viktig påverkbar riskfaktor. Det finns fortfarande många missuppfattningar om att vin skulle vara bra för hälsan. Därför är det viktigt att förmedla den forskning som finns till allmänheten. Fast inte på ett alarmistiskt sätt. Utan att alla har rätt att veta att alkohol ökar risken för cancer, för att kunna fatta informerade val, säger Lena Sharp.

Marit Jenset, Bröstcancerförbundets generalsekreterare, lyfte även hon vikten av att informera på rätt sätt och att inte skuldbelägga.

– Individens vanor kring mat och dryck kan vara ett känsligt ämne att prata om. Alla är vi bara människor. Om man kommer med för mycket pekpinnar finns det en risk att det ger motsatt effekt och att ingen lyssnar, säger Marit Jenset.

Värna om det goda arbete som redan görs

Kärnan i det kunskapshöjande initiativet som RCC initierat med flera andra organisationer är att hjälpas åt att sprida kunskapen om kopplingen mellan alkohol och cancer. Arbetet är inte klart än men har kommit en bra bit på vägen.

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, berättade att vi måste värna om det goda arbete som redan görs för att minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol som innebär ett cancerpreventivt arbete och fortsätta jobba tillsammans samt hitta nya synergier. Många verktyg finns redan på plats och vi ser att alkoholkonsumtionen totalt sett har minskat bland unga under 2000-talet. Men framåt behövs det fortsatt breda kunskapshöjande insatser om att det inte finns någon säker mängd för alkoholkonsumtion.

Från vänster i bild: Jytte Guteland (S), riksdagsledamot, Irma Kilim Ahnsjö, ansvarig för folkhälsa på Systembolaget, Lena Sharp, chef RCC Stockholm Gotland, Dan Hovskär (KD) ledamot i Socialutskottet, Marit Jenset, Bröstcancerförbundets generalsekreterare, Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN, (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Tobias Nilsson, Gullers Grupp. 

Läs mer om det kunskapshöjande initiativet här.