Stöddokument för regimbibliotek och vårdprogram samlas på ett ställe

Sidan publicerades 9 april 2024

Stöddokumenten har länge varit en del av regimbiblioteket och ett efterfrågat kunskapsstöd för områden som är gemensamma för flera nationella vårdprogram. Nu finns alla stöddokument för både regimbibliotek och vårdprogram samlade på ett ställe och i samma format på kunskapsbanken. Det underlättar för användare att hitta dokumenten och för vårdprogramgrupperna att kunna länka till ett och samma dokument.

Stöddokumenten fungerar som kortare rekommendationer och stöd om omvårdnad, handläggning av biverkningar och andra medicinska tillstånd relaterat till cancerbehandling som gäller för många vårdprogram. Tidigare har  varje vårdprogramgrupp skrivit om samma område i respektive vårdprogram.

Alla stöddokument för både regimbiliotek och vårdprogram finns nu samlade på ett och samma ställe på kunskapsbanken. De vårdprogram som är berörda av ett visst stöddokument kommer i sin tur enkelt kunna hänvisa/länka till det direkt från vårdprogrammet.

Helena Brändström 220x220jpg.jpg

- Vi hoppas att den här förändringen ska leda till en ökad effektivisering. Att vi i stället för att ha 10 olika texter i vårdprogrammen om samma biverkning, så blir det en generell text som alla kan ta del av. Vår förhoppning är att denna lösning ska underlätta för vårdpersonalen samt även höja nivån på innehållet som tas fram av de främsta experterna inom varje specifikt område, säger Helena Brändström nationell samordnare på SKR.

 

Graft-versus-host disease (GvHD) – ”Ska vara till hjälp för de som tar hand om patienter”

Ett av de stöddokument som hittills har publicerats är Graft-versus-host disease (GvHD), ett tillstånd som drabbar allogentransplanterade patienter när donators immunceller uppfattar patientens vävnader som kroppsfrämmande och angriper dem. Anna Bergendahl Sandstedt, Ordförande för den nationella arbetsgruppen berättar om det nya stöddokumentet och dess betydelse.

- Vi hoppas att det ska vara till hjälp för de som tar hand om de patienter som är svårast sjuka i kronisk GVHD. Det finns inte många randomiserade studier som ligger till grund för hur vi ska göra och dessutom involverar kronisk GVHD åtta olika organsystem där vi hematologer behöver samarbeta med andra organspecialister. Där ser vi att stöddokumentet kan hjälpa till.

En av fördelarna med det nya stöddokumentet är att den kunskap som finns om GvHD ska bli än mer lättillgänglig och att fler ska kunna använda det.

- Vi har samlat den kunskap som finns tillsammans med organspecialister och sammanställt rekommendationer som är tillgängliga för alla – för att vården av patienterna ska bli jämlik och så bra som möjligt. Vår förhoppning är att stödet ska finnas till för alla som behöver det.

Nu är förhoppningen att fler kollegor ska engagera sig i arbetet med stöddokumentet, som fortsätter att utvecklas och uppdateras.

- Vi önskar att fler engagerar sig i gruppen, i synnerhet om man har ett särskilt intresseområde. I samband med nästa uppdatering behöver vi hjälp av intresserade och duktiga fysioterapeuter för att kunna göra stöddokumentet ännu bättre, avslutar Anna.

Stöddokument i kunskapsbanken

Kunskapsbanken