Polypkurs utvecklar teamkommunikation och kvaliteten vid borttagning av polyper

Sidan publicerades 12 april 2024

I mars hölls en första omgång av en polypkurs som arrangeras av Svensk Endoskopiskola.

Den som går kursen får med sig verktyg som kan användas för att kvalitetssäkra den egna verksamheten och tips för upplärning av kollegor. Kursen kombinerar föreläsningar med interaktiva gruppdiskussioner och teamövningar. Övningarna är baserade på vanliga endoskopi-relaterade patientsituationer.

— Kursen är en interaktiv kurs där dom anmälda kommer i par från den enhet där de jobbar, en sköterska och en skopist. Syftet är att öka den gemensamma kompetensen och förbättra kommunikationen i teamet. Kursen sätter stora krav på deltagarna och vi håller inte föreläsningar men baserar utbildningen på att deltagarna på ett styrt sätt skall komma fram till rätt svar för att öka deras medvetna kompetens, säger Thomas de Lange universitetssjukhusöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal som är en av kursledarna.

En del av kursen innehåller praktiska övningar i teamkommunikation, diatermi och diskussion om ett fiktivt patientfall.

Gunilla Bergqvist och Annika Anderberg utför en av övningarna under polypkursen.

På bilden utför Gunilla Bergqvist och Annika Anderberg en av övningarna. Gunilla ska med endast muntliga instruktioner från Annika som observerar skärmen hitta och lägga slyngan om ett föremål i kylboxen.

Annika Anderberg var en av deltagarna på kursen och arbetar som skopist på Mölndals sjukhus.

— Jag valde att gå kursen då jag ville fördjupa mina kunskaper i bedömning av polyper. Det är viktigt att alla som arbetar inom området använder samma mätredskap och klassificeringsmetoder och tolkar dessa hjälpmedel på rätt och likvärdigt sätt.

Under kursen belyses vikten av att inse att man är ett team när man utför en endoskopi.

— Att ha en assistent vid sin sida när man skoperar som vet hur och vad som skall göras är en klar fördel. Att assistenten har samma kunskap som den som ”håller i skopet” är jättebra. På så sätt kan man utföra arbetet lättare, snabbare och med mindre risker för patienten, säger Annika Anderberg.

Kursen är baserad på ett kursupplägg utvecklat av Norsk Endoskopiskola som genomfört ett antal kurser i Norge de senaste åren. Norsk Endoskopiskola har i sin tur inspirerats av liknande kurser i England.

— Inför den första omgången var ett par av de andra kursledarna i Norge på ett utbildningstillfälle där för att inhämta kunskap och inspiration till vår svenska version av kursen. Tanken är att vår kurs ska arrangeras runt om i Sverige, berättar Thomas de Lange.

Gunilla Bergqvist arbetar som assistent vid endoskopier på Mölndals sjukhus och upplevde kursen som mycket givande.

— Man fick mer kött på benen och information om varför man går till väga på olika sätt när man tar bort polyper. Risker som det kan innebära. Lite mer kunskap om bedömning om vilken polyp det rör sig om. Att arbeta som assistent i skopin är jätteroligt och efter kursen, ännu roligare. Ju mer kunskap man har desto säkrare och roligare är jobbet.

Kurstillfället finansierades av Regionalt cancercentrum väst som en del av införandet av screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer i Västra Götalandsregionen.

Den 29-30 maj arrangeras kursen i Örebro