Uppdaterat nationellt vårdprogram för trofoblastsjukdomar

Sidan publicerades 20 september 2023

Det nationella vårdprogrammet för trofoblastsjukdomar har uppdaterats. Vårdprogrammet skiljer sig inte från aktuell handläggning idag.

De förändringar i vårdprogrammet som tillkommit sedan föregående upplaga är:

  • Information om den nya nationella nivåstruktureringen av omhändertagandet av alla patienter med gestationell trofoblastsjukdom i Sverige*
  • Tillägg av immunterapi i behandling av terapiresistent malign trofoblastsjukdom och adjuvant för malign trofoblastsjukdom med negativa prognostiska markörer
  • Ett avsnitt om fertilitet efter genomgången behandling har lagts till, omvårdnads- och rehabiliteringskapitlet är utökat och patologikapitlet refererar till aktuellt KVAST-dokument.

*Eftersom den nationella nivåstruktureringen ha pågått sedan 2020 innebär inte det uppdaterade kapitlet om nationell nivåstrukturering i vårdprogrammet någon förändring för patienterna, organisationen eller verksamheterna.

Nationellt vårdprogram för trofoblastsjukdomar, Kunskapsbanken

Prenumerera på uppdateringar från Kunskapsbanken