Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Sidan publicerades 15 september 2023

I dag går tre nationella vårdprogram, två standardiserade vårdförlopp och två Min vårdplan för cancer ut på remiss.

Remissrundan är två månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Sista svarsdatum är den 14 november 2023.

Reviderade dokument

  • Nationellt vårdprogram Analcancer
  • Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom
  • Standardiserat vårdförlopp Bröstcancer
  • Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom
  • Min vårdplan Akut lymfatisk leukemi (ALL) barn

Nya dokument

  • Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering barn och ungdom
  • Min vårdplan Buksarkom och gynekologiska sarkom

Lämna remissvar

Svaren samlas in via ett enkätverktyg. Du hittar en länk till respektive enkät
i dokumenten på sidan Kunskapsstöd på remiss.

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet har fyra remissrundor per år. Rundorna är två månader långa och startar 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Information om remissrundorna går också ut via
e-post till berörda.