Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet för hudlymfom

Sidan publicerades 13 september 2023

Hudlymfom benämns ofta kutana lymfom. Det är en heterogen grupp av sjukdomar som har gemensamt att de utgörs av ett lymfom med primärt ursprung i huden. Hudlymfom utgör cirka 2 % av alla lymfom. Den årliga incidensen är cirka 1/100 000, vilket innebär att det är en ovanlig sjukdomsgrupp. Nu har vårdprogrammet för hudlymfom publicerats i en uppdaterad version 3.0.

I denna version är patientinformationen uppdaterad och det finns även länkar inlagda till blodcancerförbundets filmer om hudlymfom.

I övrigt är små ändringar gjorda i följande avsnitt:

  • klassificeringen av hudlymfom, där två nya referenser har tillkommit
  • helkroppsbestrålning med elektroner med nytillkommen utförlig information angående remittering
  • små ändringar i texterna kring brentuximab-vedotin, topikal klormetin och retinoider
  • två nya referenser till avsnittet om stamcellstransplantation.

Nationella vårdprogrammet för hudlymfom, Kunskapsbanken