Första rapporten från kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning är publicerad

Sidan publicerades 28 september 2023

Den nyligen publicerade rapporten innehåller data från 2020, då de första regionala projekten för organiserad prostatacancertestning påbörjades, fram till början på september 2023.

Syftet med rapporten är att ge kunskap om hur projekten utvecklas och vad de leder till för de män som väljer att delta i den organiserade testningen.

Regioner som har infört organiserad prostatacancertestning har tillgång till mer detaljerade rapporter på INCA-plattformen vid inloggning.

I dagsläget har sju regioner infört organiserad prostatacancertestning, 113 945 män har erbjudits att delta och 39 577 män har valt att testa sig.

Interaktiv årsrapport från Nationellt Kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning, INCA

Kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning