Film om självprovtagning för HPV ska underlätta deltagande i screening

Sidan publicerades 11 september 2023

Nu finns en animerad film på 1177.se som visar och beskriver hur man tar ett självprov för HPV. Filmen har efterfrågats inom screeningverksamhet i hela landet och syftet är att kvinnor ska känna sig trygga med provtagningsmetoden.

Inom screening mot livmoderhalscancer är det numera vanligt förekommande att regionerna erbjuder självprovtagning för HPV som ett alternativ till gynekologisk cellprovtagning taget hos barnmorska. Det är ett säkert sätt att få veta om man har humant papillomvirus (HPV). HPV kan orsaka cellförändringar som i sin tur kan orsaka cancer i livmoderhalsen.

– En nationellt gemensam instruktionsfilm om självprovtagning för HPV har efterfrågats av regionerna. Samtidigt som provtagningsmetoden blivit allt vanligare har det funnits missförstånd. Filmen tydliggör att det är lika säkert att ta ett självprov som ett prov hos barnmorska. Den visar också att det är enkelt att ta provet och beskriver med animerade bilder hur man gör, säger Elin Ljungqvist, nationell screeningsamordnare.

 

Filmen har finansierats av Regionala cancercentrum i samverkan. RCC Väst har som nationellt stödjande inom området cervixcancerprevention produktionslett arbetet med filmen och innehållet har tagits fram av en arbetsgrupp. Gruppen har bestått av utvecklingsledare och kommunikatör från RCC Väst samt gruppledare och film/bildredaktör från nationella redaktionen för 1177.se hos Inera och en kommunikationsbyrå.

– Vi har haft ett effektivt och bra samarbete med kollegorna i nationella redaktionen för 1177.se, där vi samtidigt även sett över och förtydligat texterna tillsammans på de sidor som handlar om provtagning inom screeningen. Nu hoppas vi att informationen och filmen ska underlätta för fler kvinnor att ta provet och delta i screeningen, säger Anna Carlund, barnmorska och utvecklingsledare, RCC Väst.

Nya länkar för mer information

För de sidor som handlar om provtagning inom screeningen finns nya korta länkar att använda.

De nationella mallarna för kallelser och svarsbrev inom screeningen som RCC tillhandahåller för regionerna har uppdaterats med de nya länkarna till fördjupad information på 1177.se och en QR-kod som länkar till sidan med filmen om självprov för HPV.

Aktuella länkar att använda :

1177.se/kolla-hpv
1177.se/hpv-sjalvprov 
1177.se/cellforandringar