Effektivare arbetssätt och en mer jämlik gynekologisk cellprovtagning tack vare det generiska kallelsesystemet

Sidan publicerades 27 september 2023

Region Västernorrland är först ut i landet med att ansluta till det generiska kallelsesystemet för gynekologisk cellprovskontroll. Processledaren för cervixcancerprevention vid Sundsvalls sjukhus, Ingela Pirttilä, ser en rad fördelar med systemet, bland annat att förändringar i vårdprogrammet lättare kommer att kunna implementeras i regionerna framöver.

Systemet hanterar allt från bokning till provsvar

Nyligen infördes det nya, generiska kallelsesystemet för cellprovskontroll i Region Västernorrland. Systemet hanterar förutom kallelser även ombokning, analysbeställning och provsvar för cervixcancerpreventions provtagning. Övergången från tidigare system har inneburit effektivare arbetssätt och kommer på sikt innebära lägre driftkostnader.

Ingela Pirttilä

– Införandet i Region Västernorrland sammanföll väl med att det generiska kallelsesystemet blev färdigutvecklat. Under införandets gång var det tydligt vad som behövde finnas på plats för att genomföra bytet snabbt, såsom avtal med leverantörer och servrar som skulle sättas upp, säger Ingela Pirttilä, Enhetschef och processledare för cervixcancerpreventionen, vid Sundsvalls sjukhus. 

Enklare att planera arbetet

Hon beskriver hur det nya generiska kallelsesystemet har många fördelar. Bland annat blir det enklare att följa vårdprogrammet och för barnmorskorna blir det enklare att planera sitt arbete och sin arbetsbelastning genom att få en bättre överblick över hur många som ska kallas. Kallelsystemet fungerar som ett produktionsplaneringsverktyg som anpassar kallelseutskicken utifrån de schematekniska förutsättningarna som barnmorskorna själva lägger in.

– En annan stor fördel är att ändringar i vårdprogrammet uppdateras automatiskt i det generiska kallelsesystemet. Det innebär ingen individuell utveckling av systemet utan alla som har anslutit till det generiska kallelsesystemet delar på utvecklingskostnaderna. På det viset kan man få ner driftkostnader, förvaltningskostnader, supportkostnader och andra utvecklingskostnader. Det är väldigt förmånligt för oss regioner och sparar mycket tid, säger Ingela Pirttilä. 

Jämlik vård när fler ansluter

I systemet ingår även kopplingen till Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (NKCx). Det ger därmed bra förutsättningar både för införande och för uppföljning av screeningprogrammet. En bred anslutning till kallelsesystemet bidrar till ökad kvalitet och jämlikhet inom det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Tanken är att alla regioner inom två år ska ha anslutit sig till samma system. 

Elin Ljungqvist

– RCC Väst förvaltar systemet och har dialog med regionerna inför övergången. Flera regioner är på gång att ansluta, bland annatVästerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland och Uppsala. Screeningen är det mest effektiva verktyget vi har för att hitta cancer tidigt, och om alla regioner har samma kallelsesystem bidrar det till en mer jämlik gynekologisk cellprovtagning, säger Elin Ljungqvist, nationell screeningsamordnare.

– Det generiska kallelsystemet har inneburit att vi kan effektivisera våra arbetssätt. En stor skillnad är att kvinnor som ska komma till en gynekolog snabbt kan dirigeras till gynmottagningen med oavkortad verkan, vilket sker automatiskt i det nya kallelsystemet. Sett till helheten kommer hela primärvården och specialistvården i någon mån samverka om dessa kvinnor och deras provresultat. Det är mycket positivt, avslutar Ingela .

Frågor och svar om det generiska kallelsesystemet 

Mer information om gynekologisk cellprovtagning och självprov för HPV