Ny sammanställning: KVÅ koderna för dig som är kontaktsjuksköterska

Sidan publicerades 18 oktober 2023

Nu finns en ny sammanställning av användbara KVÅ-koder till uppdraget som kontaktsjuksköterska, framtaget av Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor.

Maria Sandberg, kontaktsjuksköterska på Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus, ser många fördelar med registrering av KVÅ koder. Det handlar om att få en tydlig bild av vad kontaktsjuksköterskan gör och hur mycket arbetstid hen lägger på uppdraget.

– Användandet har lett till att vi kan visa verksamhetsledningen vad vi gör och i vilken volym. Vi kan jämföra arbetsbelastningen olika år. Genom att visa på en ökad arbetsvolym har vi fått utökad tjänstgöringsutrymme, förklarar Maria Sandberg. 

I dag tycker Maria att kodningen sitter i ryggmärgen och förklarar hur det underlättar arbetet:

– Det är svårt att visa på att vi "tycker att vi har mer att göra" om vi inte kan visa på data som stödjer känslan. Vi kodar själva och gör det när vi dokumenterar. Det tar ingen extra tid när vi nu kan våra koder, avslutar Maria Sandberg. 

Rutiner för KVÅ-kodsregistrering kan se olika ut i regionerna. Säkerställ vilka KVÅ-koder som gäller i din region.

Om KVÅ-koder

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården. Rapporterade koder ger underlag till en statistisk beskrivning av vårdens innehåll. Vårdgivare som bedriver sluten vård eller specialiserad läkarvård i öppen vård är skyldig att rapportera åtgärdskoder enligt KVÅ till Socialstyrelsens patientregister.

KVÅ koder på cancercentrum.se