Min vårdplan njurcancer lanseras

Sidan publicerades 12 oktober 2023

Varje år får cirka 1 300 personer i Sverige en njurcancerdiagnos. Med Min vårdplan njurcancer får de nu på ett samlat ställe tillgång till generell och individanpassad information, filmer om behandlingar samt möjlighet till direktkontakt med vården under hela vårdkedjan.

Idag finns 17 diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och i pappersformat på cancercentrum.se. Min vårdplan tas fram av professionen i nära samarbete med patientföreträdare.


Mer tid för patientkontakt och ett ytterligare steg mot nära vård

Johanna Lidén, specialistsjuksköterska onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande i arbetsgruppen som tagit fram Min vårdplan njurcancer, lyfter många fördelar med Min vårdplan.

- Dels bidrar den till att öka den nationella jämlikheten i vården. Dels avlastar den alla verksamheter med administration och uppdateringar, så att vi kan ägna mer tid åt patienten. Möjligheten att enkelt individanpassa och ha direktkontakt via planen om icke-akuta frågor kommer med stor sannolikhet att öka patientens delaktighet i sin vård och planeringen av den.

Johanna Lidén

Johanna Lidén, specialistsjuksköterska onkologi
Karolinska Universitetssjukhuset.

Min vårdplan – direktlänken mellan vård och patient som ger kontroll och trygghet

Stephanie Bonn, medlem i arbetsgruppen för Min vårdplan njurcancer i egenskap av patientföreträdare, ser att den största fördelen är att allt – kvalitetssäkrade fakta, individanpassad information och vårdplanering samt kommunikationsmöjligheter – finns samlat på ett ställe.

- Att kunna gå in i planen och läsa när det passar patienten och inte behöva oroa sig för att ha tappat bort ett papper, är också saker som ger kontroll vilket skapar trygghet för patienten.

- Ett ytterligare plus med Min vårdplan är att den även innehåller kontaktinformation till exempelvis patientföreningar och andra forum dit patienten kan söka sig för att hitta en gemenskap utanför vården, om det finns ett behov av det.

 

Fem filmer om behandlingar och egenvård

För att ytterligare ge patienterna information inför behandlingarna har fem filmer tagits fram som ligger i Min vårdplan njurcancer. De handlar om behandling med kirurgi, immunterapi och tyrosinkinashämmare samt om hur det går till på behandlingsavdelningen och egenvårdsråd. Dessa filmer kan också nås på en film- och faktasida från cancercentrum.se för att underlätta för de patienter som väljer pappersversionen av Min vårdplan njurcancer.

Tandborste

 

Läs mer om Min vårdplan njurcancer (öppnas i nytt fönster)

Film- och faktasidan med patientinformation