Varje år får cirka 530 kvinnor livmoderhalscancer – Sverige satsar på att bli fritt från livmoderhalscancer till 2027

Sidan publicerades 17 november 2023

En nationell kampanj som uppmanar till att ”ta sticket mot HPV” är i full gång i samtliga regioner med målet att utrota livmoderhalscancer. Kvinnor födda 1994–1999 erbjuds gratis vaccin mot och samtidig provtagning av det virus som orsakar sjukdomen, humant papillomvirus (HPV). Regionala cancercentrum publicerar nu data som visar aktuella framsteg i respektive region.

Kampanjen är knuten till ett nationellt forskningsprojekt som är del av ett globalt prioriterat hälsomål att utrota livmoderhalscancer. Forskningsprojektet, som samordnas av Karolinska Universitetssjukhuset, undersöker om utrotning av HPV och livmoderhalscancer kan ske snabbare genom att systematiskt erbjuda vaccination och screening mot HPV till kvinnor födda 1994–1999.

Joakim Dillner, foto: Ulf Sirborn – Eftersom livmoderhalscancer går att utrota känns det viktigt att vi inte låter den få förekomma längre. Vi vill se att sjukdomen försvinner i närtid och med den fantastiska uppslutningen vi har från hela landet så tror jag att det är möjligt, säger Joakim Dillner, professor och ansvarig forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Projektet stöds av Regionala cancercentrum i samverkan och finansieras av medel från staten och regionerna samt med bidrag från Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Data redovisas med interaktiv Sverigekarta

En interaktiv karta som ger en översiktsbild av hur projektet löper på och hur många som vaccinerats i respektive region har publicerats på cancercentrum.se. Kartan administreras av Regionala cancercentrum i samverkan och de uppgifter som redovisas kommer att uppdateras cirka varannan vecka.

Tre frågor redovisas i den interaktiva kartan:

  1. Hur många kvinnor har regionen i målgruppen?
  2. När påbörjades vaccineringen i regionen?
  3. Hur många är vaccinerade i målgruppen (i procent och antal)?

70 % vaccinerade är målet       

För att uppnå en snabb utrotning av livmoderhalscancer krävs att de flesta i den aktuella målgruppen som studien riktar sig till deltar. 70 % vaccinerade är målet som eftersträvas.

Miriam Elfström. Foto: Gunilla SonnebringMiriam Elfström som är med.dr, studiekoordinator och ordförande i nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention vid Regionala cancercentrum i samverkan samordnar, tillsammans med Joakim Dillner, ett nätverk för regionernas projektledare. Hon berättar:

– Genom erfarenhetsutbyte och lärande dialog mellan regionerna utvecklar vi ständigt arbetet med att nå ut till målgruppen och svårnådda grupper. Bland annat vill vi vara tydliga med att erbjudandet gäller även de i målgruppen som vaccinerat sig med en äldre version av vaccinet. Det vaccin som används i studien ger ett bredare skydd.

Kjell IvarssonMålet med forskningsprojektet och kampanjen som alla regioner nu deltar i är att Sverige ska vara fritt från livmoderhalscancer år 2027.

– Det är fantastiskt att få följa det här arbetet. Alla regioner behöver vara uthålliga för att vi ska gå i mål, det är nästan ofattbart att vi är inom räckhåll att utrota en cancerdiagnos, avslutar Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.

 

Fakta

  • 17 november 2023 är det 3 år sedan 194 länder i World Health Assembly enhälligt antog utrotning av livmoderhalscancer som ett prioriterat hälsomål.
  • Sveriges riksdag beslutade den 14 april 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer. Därför erbjuds nu alla kvinnor födda 1994–1999 kostnadsfritt vaccin mot 9 HPV-typer med Gardasil9 och samtidig provtagning för HPV.
  • Erbjudandet gäller även de i målgruppen som vaccinerat sig med en äldre version av vaccinet. Det vaccin som nu används ger ett bredare skydd och har använts i Sverige sedan 2019.
  • Sedan 2012 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV inom skolvaccinationsprogrammet (även pojkar från 2020), men det är relativt få kvinnor födda 1994–1999 som har vaccinerat sig mot HPV.
  • Screening används för att hitta kvinnor med risk att utveckla livmoderhalscancer för att tidigt kunna behandla eventuella cellförändringar. Det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer bjuder in alla kvinnor från 23 års ålder till provtagning för HPV och cellförändringar.

 

Mer information 

Kontaktpersoner

Ansvarig forskare
Joakim Dillner, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset.

Studiekoordinator
Miriam Elfström, Med. Dr., Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

E-post: hpvcenter@ki.se