Uppdaterat nationellt vårdprogram och SVF för huvud- och halscancer

Sidan publicerades 29 november 2023

Det nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer har nu reviderats och samtidigt har SVF för huvud-halscancer uppdaterats. I denna revision har en del förändringar införts, flera är sådana som successivt genomförts i den kliniska vardagen sedan föregående revision av vårdprogrammet 2019.

Antalet fall av huvud-halscancer ökar, år 2008 diagnostiserades 1211 nya fall enligt Svenskt Kvalitets Register för Huvud-Halscancer och år 2022 diagnostiserades 1710, vilket innebär att antalet fall har ökat med 41% sedan 2008 eller 2.9 % årligen. Det medför att behovet av sjukvård för de som drabbas av huvud-halscancer ökar succesivt, både avseende diagnostik, behandling samt uppföljning.

Sedan föregående vårdprogram publicerades har följande rekommendationer införts:

  • I vårdprogrammet rekommenderas en utökad histopatologisk och immunhistologisk diagnostik för en förbättrad analys av vävnadsprov vid utredning av huvud-halscancer.
  • Indikationen för PET-CT utvidgats både som en del i utredning, utvärdering av behandling och uppföljning av vissa tumörlokaler vid huvud-halscancer.
  • Sentinel node biopsi rekommenderas som alternativ till diagnostisk körtelutrymning vid cancer munhåla (ffa tungcancer), för de utan tecken till regional spridning till halsen vid diagnos (N0).
  • Karboplatin har ersatt Erbitux som första handsval vid kontraindikation för Cisplatin vid primär radiokemoterapi vid huvud-halscancer.
  • Brackyterapi rekommenderas inte längre som del i den primära behandlingen av huvud-halscancer med undantag för läppcancer.
  • Kirurgisk behandling vid liten larynxcancer har blivit allt vanligare och bedöms likvärdig med strålbehandling vid T1 larynxcancer
  • Kapitlet med näs och bihålecancer har utvidgats med två nya diagnoser, maligna melanom samt olfactoriusneuroblastom och de olika histopatologiska diagnoserna vid näs och bihålecancer beskrivs mer i detalj och styr i ökad utsträckning behandlingen.
  • Immunterapi, som del i 1.a linjens behandling vid palliativ behandling av huvud-halscancer, infördes redan 2022 vid en mindre revision av vårdprogrammet.

 

Nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer