Satsning på patientinformation i regimbiblioteket – Nu finns översättningar till engelska och arabiska

Sidan publicerades 24 november 2023

Sedan 2018 finns patientinformation kopplad till alla regimer i regimbiblioteket. Nu finns patientinformationen även tillgänglig på andra språk än svenska. Regimbiblioteket har i dagsläget översatt över 500 patientinformationer till engelska och 250 till arabiska.

Så här hittar du översättningarna

Bredvid regimbeskrivningen i regimbiblioteket finns en jordglob som betyder att det finns översättningar. Klicka på den för att välja på vilket språk du vill ladda ner patientinformationen.

I regimbiblioteket finns information om hur läkemedel ska doseras och handläggas. Regimbiblioteket har under en längre tid arbetat med att ta fram och översätta patientinformationen till fler språk än svenska för att på så sätt göra den mer tillgänglig. Nu har man kommit en bit på vägen, och fortsätter arbetet med att välja vilken patientinformation som ska översättas härnäst.

- Vi är jättenöjda med arbetet vi gjort hittills, men det slutar inte här. Nu arbetar vi med att identifiera vilka regimer vi ska prioritera och översätta härnäst. Vi hoppas kunna få hjälp av professionen att hitta de patientinformationer som är mest värdefulla att översätta, säger Ulrika Landin. 

Större användningsområde för patientinformationen

Diana Khoshaba arbetar som kontaktsjuksköterska och behandlingssjuksköterska på en hematologmottagning i Region Jönköping. Hon berättar om sin användning av regimbiblioteket och patientinformationen.

- Jag använder regimbiblioteket dagligen och har som rutin att titta igenom kurerna och administreringsinformation. Patienter får ta del av patientinformation om de inte fått det tidigare. Vi har som rutin att patienten får informationen vid behandlingsstart och nu när patientinformationen finns översatt till andra språk kommer den att få ett ännu större användningsområde, säger Diana Khoshaba.

Innan översättningen av patientinformationen fanns, gav Diana den skriftliga informationen på svenska och försökte kommunicera den med patienterna med hjälp av tolkar. Översättningen har underlättat hennes arbete med att säkerställa att patienten får samt förstår den skriftliga informationen och undvika att viktig information missas. Diana anser att översättningen av patientinformationen har varit till stor nytta för både henne och patienterna.

- Det underlättar för mig i mitt arbete och det är väldigt viktigt att patienten får skriftlig information som den förstår. Det är lätt att glömma när det är mycket för patienten, vilket hindrar informationen från att nå fram.

Diana anser att översättningarna minskar risken för missförstånd och ökar tryggheten i patientmötet.

- En välinformerad patient är en trygg patient och översättningarna hjälper mig att minska risken för missförstånd i patientmötet. Med patientinformationen kan patienten även lättare följa de medicinska råden och bli mer delaktig i sin vård, säger Diana Khoshaba.

Vi välkomnar dig att dela dina åsikter och förslag om vilken patientinformation som bör prioriteras. Mejla gärna ditt förslag till ulrika.landin@skane.se.

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från regimbiblioteket