Ny teknik för svarsmallar underlättar kommunikation i skilda system

Sidan publicerades 23 mars 2023

RCC i samverkan har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Region Östergötland under 2022 genomfört ett tekniskt samarbetsprojekt med syfte att undersöka hur openEHR-baserade svarsmallar kan skapas, införas och effektivt uppdateras i skilda system.

OpenEHR är en öppen standard för hälsoinformation som underlättar för olika informationssystem och applikationer att fungera tillsammans. Projektet har arbetat med vårdprocessen för bröstcancer som exempel och även undersökt hur den inrapporterade och lagrade informationen kan överföras och återanvändas av externa intressenter som till exempel nationella kvalitetsregister. Socialstyrelsen, Svensk Förening för Patologi och Sectra har också medverkat i arbetet.

Projektets slutrapport ”Gemensam datainsamling inom patologi och kvalitetsregisterintegration baserat på openEHR och SNOMED CT”..

Slutrapport openEHR (pdf, nytt fönster)

Samtidigt som projektet undersökt tekniska lösningar har den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation också arbetat med insatser inom patologi. Området har kartlagts och det har skapats modeller för gemensamma arbetssätt. Under 2023 är arbetet inriktat på svarsmall för bröstcancer.

Insatsområde strukturerad vårdinformation patologi, Kunskapsstyrning vård

Genom att utföra arbetet inom regionernas system för kunskapsstyrning används etablerade besluts- och förankringsvägar vad gäller innehållet i svarsmallarna. Dessutom säkerställs följsamhet till regionernas gemensamma metoder och principer avseende arbete med enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser.