Ny digital rapport visar på arbetet mot cancer

Sidan publicerades 30 mars 2023

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar en rapport som visar hur arbetet mot cancer bedrivits de senaste åren och prioriteringar framåt. Eftersom regeringen har aviserat att det planeras för en uppdaterad cancerstrategi kan rapporten användas för att tydliggöra vilka delar som behöver finnas inom ramen för en sådan.

arbetetmotcancer2.png

 

– Arbetet mot cancer är i ständig rörelse och rapporten visar med ett par exempel på det goda arbete som görs i cancervården varje dag. Bland annat är screening för tjock- och ändtarmscancer i gång i alla 21 regioner, vilket är en effektiv åtgärd för att upptäcka cancer tidigt. Sedan våren 2021 finns uppföljningsmottagningar för barncancer i varje sjukvårdsregion. Det bidrar till att uppnå en jämlik cancervård som innebär hög livskvalitet för cancerpatienter, canceröverlevare och deras närstående, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.

Rapporteringen utgår från Vägen framåt, vilket är den gemensamma planen för alla Sveriges sex regionala cancercentrum. En ny plan kommer var tredje år och är en konkretisering av EU:s cancerplan och den nationella cancerstrategin.

I rapporten görs nedslag i områdena prevention, screening, uppföljning av barncancer, standardiserade vårdförlopp, exempel på kunskapsstöd i cancervården och rehabilitering. Professionen ger också sin syn på arbetet mot cancer. Såväl nya utmaningar som framgångar träder fram. Att befolkningen växer och blir allt äldre betyder att fler kommer drabbas av cancer i framtiden. Det ställer nya krav på cancervården, som till exempel att säkerställa en personcentrerad cancerrehabilitering i hela landet som bygger på hög delaktighet och egenvård. Samt att uppnå en tillräcklig bemanning av specialistutbildad personal.

– För arbetet framåt krävs en fortsatt uthållighet, breda perspektiv och en god samverkan mellan patienter, vårdgivare, forskare och andra aktörer i samhället. Tillsammans är vi förberedda att möta den framtida utvecklingen av cancerbehandlingar. Rapporten är en hävstång för arbetet mot cancer framåt, avslutar Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.

Utforska hela rapporten - Arbetet mot cancer i Sverige – en tillbakablick och bild av vägen framåt