Ny version av cancerpreventionskalkylator publicerad

Sidan publicerades 1 mars 2023

Den uppdaterade versionen anser aktuella epidemiologiska data, befolkningsdata och förekomst av hälsorelaterade levnadsvanor.

Cancerpreventionskalkylatorn gör prognoser från fem till tio årsperspektiv och illustrerar hur positiva och negativa förändringar i de fyra ovannämnda riskfaktorerna avspeglas i förändringar i cancerincidens samt relaterade samhällskostnader.

Applikationen ger möjlighet till att uppskatta samhällskostnader och potentiella besparingar som beror på förändring i förekomst av de fyra hälsorelaterade riksfärderna: kraftig övervikt, daglig rökning, otillräcklig fysisk aktivitet och riskbruk av alkohol.

Testa cancerpreventionskalkylatorn